DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Pędzą wnuki ulicami
z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal
wystrojeni jak na bal.

Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, a Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni, w których obdarzani są oni szczególnymi dowodami miłości.

W naszym przedszkolu  odbyły się one w dniach od 29 stycznia. W tych dniach dzieci przedszkolne, zerówkowicze i kl.III wspólnie ze swoimi paniami przygotowały programy artystyczne.
Mali artyści pięknie recytowali wiersze, radośnie śpiewali piosenki i wesoło tańczyli . Dzieci w formie wierszy złożyły Dziadkom i Babciom serdeczne życzenia.
Program artystyczny zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta posiadają zdolności muzyczne, taneczne oraz aktorskie.
Dzieci wręczyły laurki i niespodzianki swoim Dziadkom, a następnie zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia.Ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków.

 

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
– Statut Szkoły
Termin pobierania i składania zgłoszeń i wniosków : 16.02.2015 do 27.03.2015 r.

Formularze rekrutacyjne tj. zgłoszenie (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wniosek (dla dzieci spoza obwodu) do pobrania na stronie internetowej szkoły www.spdziebaltow.pl, lub          w sekretariacie.
Lista dzieci przyjętych zostanie opublikowana w budynku szkoły 1 kwietnia 2015r.

wniosek zgloszenia dziecka klasa I obwod wniosek zgloszenia dziecka klasa I poza obwod

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie ogłasza nabór na wolne miejsca         w Punkcie i Oddziale Przedszkolnym na rok szkolny 2015/2016
od dnia 02 lutego 2015r.

Wnioski zgłoszenia dziecka do Punktu i Oddziału Przedszkolnego są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do 13 marca 2015r. Rodzic ma prawo złożyć wnioski do trzech przedszkoli z podaniem kolejności wyboru.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna wg zasad określonych w załączonym Regulaminie.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w placówce w dniu 31 marca 2015r.

Regulamin rekrutacji przedszkola wniosek zgloszenia dziecka na rok 2015 punkt przedszkolny

wniosek zgłoszenia dziecka na rok 2015 zerówka

 

POMAGAMY

Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka? Jak pokazać dzieciom,
że pomaganie może być przyjemne?

Nasza szkoła bierze udziału w światowym projekcie UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA.W Polsce kampanię wpiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.

 Celem projektu jest:
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
  • pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
  • zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.

ZABAWA CHOINKOWA 2015

W dniu 05.01.2015 r w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Do tańca zachęcała skoczna i głośno rozbrzmiewająca muzyka. Jako pierwsi zabawę rozpoczęli uczniowie klas młodszych. Uśmiechnięte buzie i przepiękne, bajkowe stroje dostarczyły dużo emocji i radości. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności taneczne.Na koniec zabawy wszyscy uczestnicy głośnymi brawami.Było wesoło, miło i zabawnie. Szkoda, że na kolejną choinkę trzeba czekać cały rok.