Projekt „Zdalna szkoła”

Kwiecień 2020 r.

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu Gmina Końskie, po złożeniu stosownego wniosku i podpisaniu umowy, zakupiła 41 laptopów, za kwotę 102 459,14 zł   dotacja z środków projektu  wynosiła 100 000,00  zł.  Laptopy za pośrednictwem dyrektorów szkół, nieodpłatnie użyczono uczniom i nauczycielom, aby w czasie trwającej pandemii COVID-19, mogli  realizować  zajęcia edukacyjne prowadzone  w systemie kształcenia zdalnego.

Od 15 maja 2020 r.  uruchomiony został kolejny nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej -„Zdalna szkoła+”.  Wsparcie finansowe zostało skierowane pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym zwłaszcza uczniów z rodzin wielodzietnych(3+).
Tym razem Gmina Końskie otrzymała grant w wysokości 105 000,00 zł.
Zakupiono i przekazano do szkół  37 laptopów
, które  przez dyrektorów szkół , zostały użyczone  uczniom z rodzin wielodzietnych  ( rodziny z co najmniej trójką dzieci, w tym jednym będącym uczniem szkoły).    Zakupione laptopy pomogły rozwiązać problemy braku odpowiedniego sprzętu, potrzebnego do kształcenia zdalnego.

Czytaj dalej…

Informacja dla Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie.

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

mając na uwadze efektywną współpracę, w obecnej tak trudnej dla wszystkich nietypowej sytuacji, pragniemy uczulić Państwa na następującą kwestię:

Materiały zamieszczane przez nauczycieli są przygotowywane w edytorze tekstu i powinny być otwierane i przeglądane na komputerze, a nie na telefonie.

Jeśli uczniowie korzystają z telefonów czy tabletów muszą pobrać odpowiednie oprogramowanie do odczytu plików tekstowych.

Jeśli Państwo nie posiadają takiego oprogramowania na komputerze można pobrać bezpłatną wersję TU ( https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/)

 

 

Informujemy, że działa już zakładka Nauka zdalna na odległość.

Drodzy uczniowie część materiałów do pracy ( na dni 25,26,27 marca) znajduję się także w zakładce  Zadania do samodzielnej pracy w domu dlatego prosimy sprawdzajcie obie podstrony.

Od 30 marca materiały do pracy zamieszczane będą tylko w Nauka zdalna na odległość.

Dużo zdrowia i wytrwałości – Dyrektor i Grono Pedagogiczne