Ogłoszenie

W DNIU 23 STYCZNIA 2020 ROKU
ODBĘDZIE SIĘ WYWIADÓWKA
DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP DZIEBAŁTÓW

Godzina 15.00
KL PP SALA PP WYCHOWAWCA P. KATARZYNA GONCIARZ
KL 0 SALA NR 10 WYCHOWAWCA P. WIOLETTA CHRABĄSZCZ
KL I SALA 16 WYCHOWAWCA P. JADWIGA SMOŁUCH
KL IIA SALA NR 25 WYCHOWAWCA P. ALEKSANDRA ŚWIERCZ
KL IIB SALA NR 17 WYCHOWAWCA P. IWONA ŻYCHLIŃSKA
KL III SALA NR 21 WYCHOWAWCA P. MAGDALENA CYBULSKA


Godzina 16.00
KL IV SALA FITNESS WYCHOWAWCA P. JUSTYNA WIERZBICKA-OKŁA
KL V SALA 21 WYCHOWAWCA P. EWA WOLSKA
KL VI SALA NR 15 WYCHOWAWCA P. EWA SALAGIERSKA
KL VII SALA NR 26 WYCHOWAWCA P. IWONA KASIELSKA
KL VIII A SALA NR 27 WYCHOWAWCA P. KATARZYNA KOSMAL
KL VIII B SALA 25 WYCHOWAWCA P. RENATA ROBAK

NAUCZYCIELE BĘDĄ PEŁNIĆ DYŻUR W POKOJU NAUCZYCIELSKIM DO GODZINY 18.00

Ferie dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie
w roku szkolnym 2019/2020
trwają dwa tygodnie –
od 27 stycznia do 7 lutego 2020

Wracamy do zajęć w poniedziałek –
10 lutego 2020 roku.

Wywiadówka

W DNIU 21 LISTOPADA 2019 ROKU
ODBĘDZIE SIĘ WYWIADÓWKA
DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP DZIEBAŁTÓW

Godzina 16.00 ZEBRANIE OGÓLNE RODZICÓW Z DIETETYK MONIKĄ FURMAŃCZYK – STARA SALA GIMNASTYCZNA (OK. 0,5 GODZINY)
A NASTĘPNIE:
KL PP SALA PP WYCHOWAWCA P. KATARZYNA GONCIARZ
KL 0 SALA NR 10 WYCHOWAWCA P. WIOLETTA CHRABĄSZCZ
KL I SALA 16 WYCHOWAWCA P. JADWIGA SMOŁUCH
KL IIA SALA NR 25 WYCHOWAWCA P. ALEKSANDRA ŚWIERCZ
KL IIB SALA NR 17 WYCHOWAWCA P. IWONA ŻYCHLIŃSKA
KL III SALA NR 21 WYCHOWAWCA P. MAGDALENA CYBULSKA
KL VI SALA FITNESS WYCHOWAWCA P. JUSTYNA WIERZBICKA-OKŁA
KL V SALA STOŁÓWKI WYCHOWAWCA P. EWA WOLSKA
KL VI SALA NR 15 WYCHOWAWCA P. EWA SALAGIERSKA
KL VI SALA NR 26 WYCHOWAWCA P. IWONA KASIELSKA
KL VIII A SALA NR 27 WYCHOWAWCA P. KATARZYNA KOSMAL
KL VIII B SALA KOMPUTEROWA WYCHOWAWCA P. RENATA ROBAK

NAUCZYCIELE BĘDĄ PEŁNIĆ DYŻUR W POKOJU NAUCZYCIELSKIM DO GODZINY 18.00

Spotkanie z rodzicami

W DNIU 26 WRZEŚNIA 2019 ROKU
ODBĘDZIE SIĘ WYWIADÓWKA
DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP DZIEBAŁTÓW

Godzina 16.00 ZEBRANIE OGÓLNE RODZICÓW Z DYREKTOREM SP DZIEBAŁTÓW, a następnie:
KL PP SALA PP WYCHOWAWCA P. KATARZYNA GONCIARZ
KL 0 SALA NR 10 WYCHOWAWCA P. WIOLETTA CHRABĄSZCZ
KL I SALA 16 WYCHOWAWCA P. JADWIGA SMOŁUCH
KL IIA SALA NR 25 WYCHOWAWCA P. ALEKSANDRA ŚWIERCZ
KL IIB SALA NR 17 WYCHOWAWCA P. IWONA ŻYCHLIŃSKA
KL III SALA NR 21 WYCHOWAWCA P. MAGDALENA CYBULSKA
KL V SALA NR 15 WYCHOWAWCA P. EWA WOLSKA
KL VI SALA STOŁÓWKI WYCHOWAWCA P. EWA SALAGIERSKA
KL VI SALA FITNESS WYCHOWAWCA P. IWONA KASIELSKA
KL VIII A SALA NR 27 WYCHOWAWCA P. KATARZYNA KOSMAL
KL VIII B SALA NR 26 WYCHOWAWCA P. RENATA ROBAK
Zebranie rodziców klasy IV odbędzie się w dodatkowym, ustalonym z wychowawcą             p. Justyną Wierzbicką-Okłą terminie.

O GODZINIE 17.00 W SALI NR 15 ZEBRANIE Klasowych Rad Rodziców
NAUCZYCIELE BĘDĄ PEŁNIĆ DYŻUR W POKOJU NAUCZYCIELSKIM DO GODZINY 18.00

Witaj szkoło !!!

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 ODBĘDZIE SIĘ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

W DNIU 2 WRZEŚNIA 2019 ROKU O GODZINIE 9.00

MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W KOŚCIELE PARAFIALNYM W DZIEBAŁTOWIE

 O GODZINIE 8.30

W NIEDZIELĘ 1 WRZEŚNIA 2019

 Autobus dla uczniów dojeżdżających rano, będzie kursować codzienną trasą                     – wyjazd z Końskich 8.00

Autobus po uroczystościach wyjedzie spod szkoły o godzinie 11.00

Podręczniki do religii

W roku szkolnym 2019/2020 podręczniki dla klas I-VIII SP w Dziebałtowie są zapewniane przez szkołę. Rodzice kupują tylko podręczniki do religii.

Wykaz podręczników do religii obowiązującychw Szkole Podstawowej w Dziebałtowie w roku szkolnym 2019/2020

    KLASA

 

   WYDAWNICTWO

   AUTOR

 

TYTUŁ

PODRĘCZNIKA

 

0 Wydawnictwo Diecezji Radomskiej ,,AVE”

Pod redakcją KS. Stanisława Łabendowicza

,,Jesteśmy dziećmi Bożymi” dla 5-latków

 

,,Jezus mnie kocha” dla 6-latków

I Wydawnictwo Diecezji Radomskiej ,,AVE”

Pod redakcją KS. Stanisława Łabendowicza

,,Jesteśmy w rodzinie Jezusa”

 

II Wydawnictwo Diecezji Radomskiej ,,AVE”

Pod redakcją KS. Stanisława Łabendowicza

,,Kochamy Pana Jezusa”

 

III Wydawnictwo Diecezji Radomskiej ,,AVE”

Pod redakcją KS. Stanisława Łabendowicza

,,Przyjmujemy Pana Jezusa”

 

IV Wydawnictwo Diecezji Radomskiej ,,AVE”

Pod redakcją KS. Stanisława Łabendowicza

,,Jestem Chrześcijaninem”

 

V Wydawnictwo Diecezji Radomskiej ,,AVE”

Pod redakcją KS. Stanisława Łabendowicza

,,Wierzę w Boga”

 

VI Wydawnictwo Diecezji Radomskiej ,,AVE”

Pod redakcją KS. Stanisława Łabendowicza

,,Wierzę w Kościół”

 

VII Wydawnictwo Diecezji Radomskiej ,,AVE”

Pod redakcją KS. Stanisława Łabendowicza

,,Spotkanie ze słowem”

 

VIII Wydawnictwo Diecezji Radomskiej ,,AVE”

Pod redakcją KS. Stanisława Łabendowicza

,,Aby nie ustać w drodze „

W DNIU 16 MAJA 2019 ROKU ODBĘDZIE SIĘ WYWIADÓWKA

DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP DZIEBAŁTÓW

Godzina 15.00:

KL 0 SALA NR 10 WYCHOWAWCA P. WIOLETTA CHRABĄSZCZ

KL IA SALA NR 16 WYCHOWAWCA P. ALEKSANDRA ŚWIERCZ

KL IB SALA NR 17 WYCHOWAWCA P. IWONA ŻYCHLIŃSKA

KL II SALA NR 21 WYCHOWAWCA P. MAGDALENA CYBULSKA

KL III SALA 25 WYCHOWAWCA P. JADWIGA SMOŁUCH

Godzina 16.00:

KL PP SALA PP WYCHOWAWCA P. KATARZYNA GONCIARZ

KL IV SALA NR 21 WYCHOWAWCA P. EWA WOLSKA

KL V SALA NR 15 WYCHOWAWCA P. EWA SALAGIERSKA

KL VI SALA NR 26 WYCHOWAWCA P. IWONA KASIELSKA

KL VII A SALA NR 27 WYCHOWAWCA P. KATARZYNA KOSMAL

KL VII B SALA NR 25 WYCHOWAWCA P. RENATA ROBAK

KL VIII SALA FITNESS WYCHOWAWCA P. JUSTYNA WIERZBICKA-OKŁA

 

NAUCZYCIELE BĘDĄ PEŁNIĆ DYŻUR W POKOJU NAUCZYCIELSKIM DO GODZINY 18.00

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie sporządzony na dzień   2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie –

https://drive.google.com/drive/folders/1OUR6FgmfWAvADlFzNfkH7t9TEZVYCAnn.

Adres strony : www.cuwgminykonskie.edupage.org

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

 da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc darmowe zdjęcia

                                                                                              Życzenia świąteczne przesyła

Społeczność Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie:

Dyrektor, Grono Pedagogiczne wraz z Pracownikami,

Uczniowie i Rodzice

Ogłoszenia

W dniu 10 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie

odbędzie się choinka noworoczna dla uczniów organizowana przez RadęRodziców w godzinach 9.00 -16.00.

9.00-12.00  oddziały: PP, 0, IA, IB, II, III

12.30-16.00 klasy: IV, V, VI,VIIA, VIIB, VIII

Zaplanowany jest poczęstunek dla wszystkich uczniów fundowany przez Radę Rodziców.Nie ma w tym dniu dowozu uczniów, prosimy rodziców o bezpieczny transport dla swoich dzieci.

11 STYCZNIA 2019 ROKU (PIĄTEK)

JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW  

– NIE MA DOWOZU I OBIADU.

Nauczyciele pełnią w tym dniu dyżur, sprawują opiekę nad wychowankami, jeśli będą obecni w szkole, wykonują również inne zadania statutowe szkoły.

Ferie  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie w roku szkolnym 2018/2019

trwają dwa tygodnie – od 14 do 25 stycznia 2019

 Wracamy do zajęć w poniedziałek – 28stycznia 2019 roku.

I półrocze roku szkolnego 2018/19 kończy się 31 stycznia 2019