Harmonogram egzaminów

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem trzydniowym.
W pierwszym dniu – we wtorek 14 maja – uczniowie będą mieli egzamin z języka polskiego.
W drugim – w środę 15 maja – egzamin z matematyki.
W trzecim – w czwartek 16 maja – egzamin z języka obcego nowożytnego.