Godziny zajęć lekcyjnych

Czas trwania lekcji w SP Dziebałtów

  1. 8:00 – 8:45
  2. 8:55 – 9:40
  3. 9:50 – 10:35
  4. 10:45 – 11:30

I przerwa obiadowa

  1. 11:50 – 12:35

II przerwa obiadowa

  1. 12:45 – 13:30
  2. 13:40 – 14:25
  3. 14:35 -15:25

I przerwa obiadowa 11.30-11.50 dla klas I-V
II przerwa obiadowa 12.35-12.45 dla klas VI-VIII

 

W sprawach skarg i wniosków
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie
przyjmuje w poniedziałki w godzinach 8.00 – 12.00

 

Szafki ubraniowe uczniowskie – obowiązujące zasady

Klucze do osobistych szafek ubraniowych otrzymują uczniowie we wrześniu w klasie pierwszej – uczeń ma tę samą szafkę przez cały okres nauki w szkole. Klucz ten jest zwracany do wychowawcy w czerwcu.

Jeśli klucz ucznia zostanie zgubiony, to rodzice za pokwitowaniem u dyrektora szkoły pobierają klucz zapasowy w celu dorobienia nowego klucza.

Jeśli uczeń zapomni klucza, jego szafkę (na prośbę ucznia) w tym dniu otwiera i zamyka konserwator szkoły.