Historia

Stary budynek szkoły

Dzieje nauczania w Dziebałtowie obejmują ponad stuletnią historię. Wedlug sprawozdań wiarygodnych osób, którzy pamiętają zaczątki oświaty w Dziebałtowie, twierdzą, że pierwszym który prowadził nauczanie w języku polskim, niedozwolonym przez rząd rosyjski, był Jan Patynowski, mieszkaniec tej wioski. Uczył On od roku 1900 do roku 1907. Od 1908 do 1917 roku udzielał nauki Jan Janik, również mieszkaniec wioski. Naukę prowadził w wynajętym lokalu opłacanym przez wieś. Do Jana Janika uczęszczały także dzieci z sąsiednich wiosek: z Brodów i Kazanowa. Oprócz Jana Janika, we własnej izbie, nauki udzielał Jan Gąszcz. Nauka odbywała się tylko w miesiącach zimowych. Staraniem wsi, a szczególnie mieszkańców Jana Janika i Andrzeja Gołackiego (byłego wtedy wójta gminy Końskie), w roku 1918 została załozona jednoklasowa szkoła i zatwierdzona przez czasowy rząd austriacki. Szkoła ta mieściła się w Nowym Dziebałtowie, w wynajętym budynku. Pierwszą nauczycielką, mianowaną przez władze szkolne, była Zofia Piwowarczykówna. W roku szkolnym 1920/1921 zostaje otwarta, przez rząd polski, druga szkoła w Dziebałtowie Starym. Do nowej szkoły została mianowana Maria Rutkówna. Od półrocza roku szkolnego 1922/1923 połączono obie szkoły. Stworzono szkołę dwuklasową, która to w roku szkolym 1924/25 została zamieniona na trzyklasową. Do powstałej szkoły przychodziły dzieci z sąsiednich wiosek: Brody, Sokołów Nowy, Sokołów Stary, Sokołówka, Sokołów Folwark i Wincentów. W tym okresie najbardziej bolącą kwestią gospodarczą szkoły jest brak budynku szkolnego. Wynajęte lokale nieodpowiadają potrzebom szkoły. Ludność wsi postanowiła wybudować tak bardzo potrzebny budynek szkolny. W roku szkolnym 1928/29 szkoła zostaje przekształcona na szkołę pięcioklasową, a pięc lat później jest już osiem klas. Na wniosek kierownika szkoły Stefana Postuły 6 lutego 1935 roku powołano Komitet Budowy Szkoły w Dziebałtowie. Rok szkołny 1939/40 miał rozpocząć się jak zwykle 1 września, lecz tę uroczystość odroczono. Wybuchła II wojna światowa. Działania wojenne posuwały się szybko. 7, 8 września na teren szkoły wkroczyła armia niemiecka. Dzień rozpoczęcia roku szkolnego przełożono na 11 września 1939 roku, nauka rozpoczęła się jednak 20 października i trwała przez cały czas okupacji. 5 lutego 1945 roku po odwrocie wojsk niemieckich wznowiono naukę według programu z 1939 roku. Pierwszym kierownikiem w powojennej historii szkoły został pan Julian Domagała(1.IX.1945r.). 26 stycznia 1958 roku z inicjatywy wyżej wymienionego kierownika oraz mieszkańców wsi: Sipiki Józefa, Pawłowskiego Władysława, Gąszcza Franciszka zwołano zebranie podczas którego postanowiono zakupić plac pod budowę nowej szkoły znajdujący się obok starego budynku. Ustalono składkęw wysokości 200 zł. od małżeństwa, od mieszkańców wsi Dziebałtów Nowy i Stary oraz Wincentowa.Powołano komitet budowy szkoły w składzie: przewodniczący-Gąszcz Franciszek, skarbnik-Sipika Józef, sekretarz-Jakubowski Edward, członkowie-Duda Witold, Pawłowski Józef, Opala Stanisław, Sadzyński Jan, Pękacz Stanisław, Saługa Jan,Styś Józef i Kuleta Franciszek. 11 kwietnia 1958 roku został zakupiony plac o powierzchni 0,7 ha. 8 października rozpoczęto budowę. Prace budowlane trwały dwa lata(do 30 czerwca 1964 roku). Otwarcie nowej szkoły, której nadano imię XX PRL odbyło się dnia 19 lipca 1964 roku.Kiedy kierownikiem był Julian Domagała do szkoły uczęszczało około 400 uczniów. Nauczyciele dokładali wszelkich starań, aby przekazać dzieciom jak najwięcej wiadomości. W szkole odbywało się wiele państwowych i szkolnych uroczystości. Uczniowie włączali się w organizowanie różnego rodzaju akcje, także takie, których dziś już nie ma, np: “kartoflanka”(zbieranie ziemniaków), “szklanka mleka dla każdego ucznia” i inne. Szkoła uczestniczyła w akcji związanej z odbudową zabytków krajowych. Za to w 1971 roku Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie złożył serdeczne podziękowanie gronu nauczycielskiemu, pracownikom fizycznym i uczniom Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie za wpłatę 1020 zł. na rzecz odbudowy zamku. W roku szkolnym 1973/74 obowiązki dyrektora przejął mgr Mirosław Domagała. Z inicjatywy dyrektora szkoły i Rady Rodziców w 1985 roku do szkoły dobudowano budynek kotłowni, ogrzewanie piecowe zastąpiono ogrzewaniem centralnym. W trosce o stan zdrowia uczniów otworzono gabinet lekarski. Od roku szkolnego 1938/39 w Sokołowie Starym zapoczątkowała swoją działalność filia szkoły w Dziebałtowie, która od roku 1988 stała się samodzielną placówką. Jej dyrektorem została pani Grażyna Pluta. 4 maja 1994 roku odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Został nim ponownie wybrany na kolejne 5 lat mgr Mirosław Domagała. W 1996 roku przystąpiono do przebudowy i modernizacji obiektu szkolnego. Z pieniędzy samorządowych, dobrowolnych składek mieszkańców okolicznych wiosek wyremontowano szatnię oraz estetycznie i nowocześnie wyposażono łazienki.

Nowy budynek szkoły

W 1997 roku położono na dachu szkoły estetyczną blachę szwedzką. Wskutek reorganizacji szkoły w 1999 roku, zlikwidowana została filia w Sokołowie, zaś nauczyciele tam pracujący zostali zatrudnieni w SP Dziebałtowie. W 2003 roku na zasłużoną emeryturę odszedł dyrektor szkoły mgr Mirosław Domagała. W wyniku ogłoszonego konkursu nowym dyrektorem szkoły została mgr Beata Zbróg, nauczycielka tej szkoły. Swoją pracę dyrektora rozpoczęła od spraw materialnych. Utworzyła i wyposażyła pracownię komputerową. W trosce o bezpieczeństwo dzieci wyremontowano nowe pomieszczenie na oddział przedszkolny, które posiada oddzielne wejście i łazienkę. Przy współpracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej zorganizowano również dożywianie dla dzieci. Podniesiono warunki sanitarne w gabinecie lekarskim. Kreatywność i operatywność pani dyrektor Beaty Zbróg sprawiła iż we wszystkich przedsięwzięciach uzyskała pomoc i wsparcie finansowe Burmistrza Miasta i Gminy Końskie pana Krzysztofa Obratańskiego. Oczywiście nie można pominąć faktu, że we wszystkich tych poczynaniach ogromną rolę odegrali rodzice, którzy chętnie włączyli się do współpracy z panią dyrektor. W grudniu 2008 roku rozpoczęła się termomodernizacja szkoły, a w miesiącu lutym ruszyły prace przy budowie nowego boiska. Zakres prac termomodernizacyjnych dotyczył: wymiany drzwi wejściowych, płukania instalacji centralnego ogrzewania, wymiany części okien, docieplenia stropów, elewacji budynku, wymiany orynnowania, założenia instalacji odgromowej, wykonania opaski brukowej wokół budynku szkoły. Obok boiska powstała także nowa scena, która będzie służyła uczniom do prezentacji swoich talentów. Prace termomodernizacyjne przyczyniły się do ulepszenia warunków nauczania, jak również wpłynęły na poprawę zewnętrznej estetyki budynku szkolnego. Od 1 października 2009 roku w naszej szkole rozpoczęło działalność Małe Przedszkole. Grupa liczy 25 dzieci, zarówno trzylatków, czterolatków jak i pięciolatków. Oddział jest w pełni wyposażony w pomoce dydaktyczne i umeblowany. Projekt “Super przedszkole blisko przedszkolaka” został dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W szkole pracuje 18 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Nasza szkoła zawsze była podporządkowana jednemu celowi – dobru ucznia. Stworzono w niej możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia. W ciągu wieloletniej działalności szkoła zapisała wiele wspaniałych osiągnięć swoich wychowanków. Do najbardziej znaczących należą sukcesy w różnych konkursach oraz zwycięstwa na zawodach sportowych. Zadania stojące przed szkołą realizowane są przy pomocy władz samorządowych i oświatowych oraz zawsze niezawodnych rodziców.