Godziny zajęć lekcyjnych

Czas trwania lekcji w SP Dziebałtów