Spotkanie z policjantem

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, w naszej szkole odbyło się spotkanie                  z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Końskich. W dniu 12 września 2018 r. gościliśmy asp. Łukasza Morkę i st. sierż. Piotra Przygodzkiego. Policjanci rozmawiali       z uczniami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem oraz pozycjach obronnych w przypadku kontaktu ze zwierzętami.  Nasi Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić.

Policjanci poinformowali także uczniów o niebezpieczeństwach czyhających w Internecie. O tym,  że nie należy ufać osobom, z którymi zawieramy znajomości poprzez Internet, że należy być ostrożnym w kontaktowaniu się z innymi za pośrednictwem komunikatorów, że  nie należy przyjmować niczego od osób obcych oraz o tym, gdzie należy zwrócić się o pomoc w razie, gdyby taka sytuacja miała miejsce.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali oraz zadawali pytania. Spotkanie było bardzo pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie  zastosowanie w praktyce.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”

 1. https://​www​.msit​.gov​.pl/​p​l​/​t​u​r​y​s​t​y​k​a​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​7​7​5​9​,​A​k​c​j​a​-​i​n​f​o​r​m​a​c​y​j​n​o​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​a​-​B​e​z​p​i​e​c​z​n​a​-​W​o​d​a​.​h​tml

Spotkanie z prawnikiem

Podobny obraz

W dniu 9 maja 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie w prawnikiem –  P.Sylwestrem Ślusarczykiem. W prelekcji wzięli udział uczniowie klas V – VII. Podczas zajęć prawnik wyjaśnił, jak działa prawo, szczególnie w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane z agresją, przemocą oraz zasadami zachowania się obowiązującymi w szkole i poza nią. Uczniowie dowiedzieli się jakie mają prawa i obowiązki w świetle przepisów oraz kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną.

źródło grafiki:Przydatna-wiedza.waw.pl

Spotkanie z policjantem

            W naszej szkole duży nacisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci, dlatego też po raz kolejny w tym roku szkolnym odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji.

We wtorek, 6 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie gościł przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Końskich – asp. Łukasz Morka. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych (przedszkole i klasy I-III) oraz dla klas starszych (klasy IV-VII). Tematem pogadanki było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Funkcjonariusz uwrażliwił także najmłodszych uczniów na zagrożenia związane                     z korzystaniem z Internetu.

Zainteresowanie tematem ze strony dzieci było bardzo duże, zadawały mnóstwo pytań, ale także wykazywały się dużą znajomością zasad ruchu drogowego. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali odblaski, które zapewnią im bezpieczeństwo.

„Bezpiecznie w sieci”

W ramach działań profilaktycznych realizowanych przez naszą szkołę 20 listopada 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV – VII z funkcjonariuszem KPP w Końskich ds. prewencji: panią nadkom. Małgorzatą Stępień – Kęsik.

Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci. Policjantka starała się uświadomić dzieciom, że Internet, który jest olbrzymim dobrodziejstwem naszych czasów, niesie ze sobą liczne zagrożenia. Jednym z nich jest cyberprzemoc. Omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego. Funkcjonariusz ostrzegał uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwróciła także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Zachęcała uczniów do tego, aby w sytuacji zagrożenia szukali wsparcia u dorosłych – rodziców, nauczycieli i innych zaufanych osób. Na zakończenie mogły uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Wizyta przedstawiciela Policji w naszej szkole z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw, na jakie narażone są w wirtualnym świecie

Trzymamy formę

Sprawozdanie z realizacji programu “Trzymaj Formę!”

W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka kolejny raz przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, którego założeniem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety  w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.Na początku roku szkolnego na korytarzu wykonano gazetkę ,,Trzymaj formę”, promującą zdrowy tryb życia.Uczniowie uczestniczyli w pogadankach tematycznych oraz mieli możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy z dostępnych im źródeł.Do realizacji programu włączyli się również rodzice, którzy zostali zapoznani z założeniami programu na zebraniu ogólnym z rodzicami. Ponadto otrzymali odpowiednie broszurki dotyczące tematyki zdrowego stylu życia.

Na godzinach wychowawczych oraz lekcjach przyrody uczniowie pogłębili wiedzę o zasadach zdrowego żywienia oraz o znaczeniu witamin w codziennej diecie. Opracowali przykładowe jadłospisy, liczyli kalorie w ciągu doby z najczęściej spożywanych produktów. Na zajęciach z pedagogiem uczniowie nauczyli się obliczać wskaźnik BMI oraz odczytywać etykiety produktów spożywczych. Odbyły się pogadanki, których celem było uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu wynikających z niewłaściwego odżywiania.Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali kolorowe i zdrowe kanapki.  Następnie w miłej atmosferze spożyli przygotowane pyszności. Kanapki smakowały dzieciom wybornie.

W naszej szkole odbyło się spotkanie z panią dietetyk z Natur House, która  opowiedziała uczniom na czym polega jej praca. Słuchając wypowiedzi gościa i oglądając prezentacje, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami piramidy zdrowego żywienia i codziennego spożywania określonych produktów. Pani dietetyk podkreślała jak ważne jest ograniczenie słodyczy a w zamian jedzenie produktów zdrowych. Ponadto zachęcała wszystkich uczniów do codziennego spożywania warzyw i owoców. Poinformowała o skutkach niewłaściwego odżywiania. Spotkanie zakończyło rozwiązywanie zagadek dotyczących kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Na lekcjach wychowania fizycznego, podczas zawodów sportowych, rozgrywek między-klasowych, I Dnia Wiosny i Dnia Dziecka,  uczniowie zwiększali swoją aktywność i sprawność fizyczną.Dnia 16.05.2017r uczniowie z klas V A i V B uczestniczyli w rajdzie pieszym do Sielpi, gdzie między uczniami odbyły się rozgrywki siatkówki plażowej. Rajd wywołał wiele sportowych emocji i nikogo nie opuszczał radosny nastrój.Wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach projektu ,,Trzymaj Formę” cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. W następnym roku szkolnym zamierzamy kontynuować  projekt ,,Trzymaj Formę”, bo przecież zdrowie jest ponad wszystko.

Szkolny koordynator programu: Ilona Morawska

W naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach akcji bezpieczne wakacje.pl oraz spotkanie z przedstawicielami Policji, które prowadzili: asystent st. asp. mgr Marzena Czapelska oraz asystent asp. mgr Michał Okła. Uczniowie obejrzeli także film  edukacyjny, przedstawiający, jak uniknąć zagrożenia odpoczywając nad wodą zalecany przez Panią minister edukacji narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby Akcji „Bezpieczna Woda” opracowało zestaw materiałów informacyjno-edukacyjnych, które można pobrać i upowszechnić w szkołach i placówkach na terenie kraju.

Poniżej przedstawiamy linki do folderów, gdzie znajdują się broszury i plakat„Bezpieczna woda”.

Profilaktyka.

 

 

W tym roku już po raz kolejny pierwszy nasza szkoła przystąpiła do programu                   „ Nie pal przy mnie, proszę…” , którego organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Celem programu jest uwrażliwienie osób palący papierosy na negatywny wpływ dymu tytoniowego na ich zdrowie i niestety również na zdrowie osób przebywających w ich towarzystwie. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że palenie tytoniu jest główną, pojedynczą, dającą się zapobiec przyczyną przedwczesnych zachorowań i zgonów w Polsce.

Program „Nie pal przy mnie, proszę” został opracowany przez interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU:

 • Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • Program stanowi ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • Program ma charakter profilaktyczny, jednak jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

III. STRUKTURA PROGRAMU

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

 1. Co to jest zdrowie?
 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 5. Nie pal przy mnie, proszę!

 

 

 

Na czym polega praca pedagoga szkolnego?

Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska, z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog mający w ręku duży wachlarz możliwości działań potrafi rozwiązać niejeden trudny problem. Mając dobre kontakty z instytucjami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi i terapeutycznymi oraz kuratorami sądowymi może pomagać w rozwiązywaniu nawet najbardziej skrywanych problemów rodzinnych uczniów w celu likwidowania przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Błędnym jest stwierdzenie, że pedagoga w szkole znają tylko łobuzy. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom tym, które należą do grupy tzw. „pewniaków” i tych, które są „szarymi myszkami”. Pomocny jest wszystkim nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez współpracy ze strony innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców.

Obecnie najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgodnie z rozporządzeniem do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 5. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
 6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
 7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

mgr Magdalena Cybulska

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 11:00
WTOREK 11:50 – 12:50
ŚRODA
CZWARTEK 10:45 – 13:45
PIĄTEK 8:00 -12:30

TU OTRZYMASZ POMOC:

RZECZNIK PRAW DZIECKA

Marek Michalak
Czym się zajmuje?
Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców.
Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.
POTRZEBUJESZ POMOCY, INFORMACJI LUB CHCESZ ZGŁOSIĆ INTERWENCJĘ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZNIKIEM PRAW DZIECKA
800 12 12 12
Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie
.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH
ul. Krakowska 38, 26-200 Końskie,
województwo Świętokrzyskie
tel. 41 372 34 00

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie
tel. 41-372-79-20

PORADNIA ODWYKOWA – PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Medycyna i zdrowie / Uzależnienia, nałogi
ul. Gimnazjalna 41b
26-200 Końskie
Tel. 41 390 22 25

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W KOŃSKICH
ul. Łazienna 12
26-200 Końskie
tel: 41 39 00 206

TELEFONY ZAUFANIA:

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMIE

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

 

Uczniowie kl. IV – VI wzięli udział w warsztatach pt.Współczesne uzależnienia młodzieży, ich wpływ na zachowanie i sposoby radzenia sobie z nimi.

Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży mają na celu uświadomienie ryzyka oraz szkodliwości związanej ze stosowaniem środków psychoaktywnych. Głównym założeniem interaktywnych spotkań profilaktycznych jest wspieranie ucznia w procesie poszukiwania wzorców i wartości, określaniu swoich słabych i mocnych stron oraz wypracowaniu postaw asertywnych. Zajęcia kompleksowo łączą wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi, które stymulują prawidłowy rozwój oraz wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez uczniów.

PREZENTACJE:

używki

nie pal przy mnie proszę

palenie – zdrowotne skutki palenia-dla nauczycieli

bezpieczne ferie

prawa dziecka

 

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

10 porad dla rodziców - internet