Koziołek Spoko uczył dzieci przechodzenia przez jezdnie

Dnia 30.09.2019 r. Szkołę Podstawową w Dziebałtowie odwiedzili przedstawiciele KPP w Końskich asp. Łukasz Morka, sierż. szt. Robert Kasiński oraz maskotka koneckiej policji – koziołek SPOKO. Pan policjant Łukasz Morka przypomniał uczniom zasady ruchu drogowego a koziołek uczył bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

Bezpieczne wakacje

W ramach zajęć o tematyce bezpieczeństwa w czasie wakacji odbyło sie spotkanie dla klas młodszych i przedszkolaków z przedstawicielami policji i zajęcia biblioteczne, na które zaprosiła nas Pani Ewa Kobyłecka. Celem spotkańakcji było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Spotkanie z policjantem

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, w naszej szkole odbyło się spotkanie                  z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Końskich. W dniu 12 września 2018 r. gościliśmy asp. Łukasza Morkę i st. sierż. Piotra Przygodzkiego. Policjanci rozmawiali       z uczniami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem oraz pozycjach obronnych w przypadku kontaktu ze zwierzętami.  Nasi Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić.

Policjanci poinformowali także uczniów o niebezpieczeństwach czyhających w Internecie. O tym,  że nie należy ufać osobom, z którymi zawieramy znajomości poprzez Internet, że należy być ostrożnym w kontaktowaniu się z innymi za pośrednictwem komunikatorów, że  nie należy przyjmować niczego od osób obcych oraz o tym, gdzie należy zwrócić się o pomoc w razie, gdyby taka sytuacja miała miejsce.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali oraz zadawali pytania. Spotkanie było bardzo pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie  zastosowanie w praktyce.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”

  1. https://​www​.msit​.gov​.pl/​p​l​/​t​u​r​y​s​t​y​k​a​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​7​7​5​9​,​A​k​c​j​a​-​i​n​f​o​r​m​a​c​y​j​n​o​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​a​-​B​e​z​p​i​e​c​z​n​a​-​W​o​d​a​.​h​tml

Spotkanie z prawnikiem

Podobny obraz

W dniu 9 maja 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie w prawnikiem –  P.Sylwestrem Ślusarczykiem. W prelekcji wzięli udział uczniowie klas V – VII. Podczas zajęć prawnik wyjaśnił, jak działa prawo, szczególnie w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane z agresją, przemocą oraz zasadami zachowania się obowiązującymi w szkole i poza nią. Uczniowie dowiedzieli się jakie mają prawa i obowiązki w świetle przepisów oraz kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną.

źródło grafiki:Przydatna-wiedza.waw.pl

Spotkanie z policjantem

            W naszej szkole duży nacisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci, dlatego też po raz kolejny w tym roku szkolnym odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji.

We wtorek, 6 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie gościł przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Końskich – asp. Łukasz Morka. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych (przedszkole i klasy I-III) oraz dla klas starszych (klasy IV-VII). Tematem pogadanki było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Funkcjonariusz uwrażliwił także najmłodszych uczniów na zagrożenia związane                     z korzystaniem z Internetu.

Zainteresowanie tematem ze strony dzieci było bardzo duże, zadawały mnóstwo pytań, ale także wykazywały się dużą znajomością zasad ruchu drogowego. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali odblaski, które zapewnią im bezpieczeństwo.

„Bezpiecznie w sieci”

W ramach działań profilaktycznych realizowanych przez naszą szkołę 20 listopada 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV – VII z funkcjonariuszem KPP w Końskich ds. prewencji: panią nadkom. Małgorzatą Stępień – Kęsik.

Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci. Policjantka starała się uświadomić dzieciom, że Internet, który jest olbrzymim dobrodziejstwem naszych czasów, niesie ze sobą liczne zagrożenia. Jednym z nich jest cyberprzemoc. Omówione zostały najczęściej występujące formy przemocy z wykorzystaniem sieci i telefonu komórkowego. Funkcjonariusz ostrzegał uczniów przed pochopnym udostępnianiem w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwróciła także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. Zachęcała uczniów do tego, aby w sytuacji zagrożenia szukali wsparcia u dorosłych – rodziców, nauczycieli i innych zaufanych osób. Na zakończenie mogły uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Wizyta przedstawiciela Policji w naszej szkole z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw, na jakie narażone są w wirtualnym świecie

Trzymamy formę

Sprawozdanie z realizacji programu “Trzymaj Formę!”

W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka kolejny raz przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, którego założeniem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety  w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.Na początku roku szkolnego na korytarzu wykonano gazetkę ,,Trzymaj formę”, promującą zdrowy tryb życia.Uczniowie uczestniczyli w pogadankach tematycznych oraz mieli możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy z dostępnych im źródeł.Do realizacji programu włączyli się również rodzice, którzy zostali zapoznani z założeniami programu na zebraniu ogólnym z rodzicami. Ponadto otrzymali odpowiednie broszurki dotyczące tematyki zdrowego stylu życia.

Na godzinach wychowawczych oraz lekcjach przyrody uczniowie pogłębili wiedzę o zasadach zdrowego żywienia oraz o znaczeniu witamin w codziennej diecie. Opracowali przykładowe jadłospisy, liczyli kalorie w ciągu doby z najczęściej spożywanych produktów. Na zajęciach z pedagogiem uczniowie nauczyli się obliczać wskaźnik BMI oraz odczytywać etykiety produktów spożywczych. Odbyły się pogadanki, których celem było uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu wynikających z niewłaściwego odżywiania.Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali kolorowe i zdrowe kanapki.  Następnie w miłej atmosferze spożyli przygotowane pyszności. Kanapki smakowały dzieciom wybornie.

W naszej szkole odbyło się spotkanie z panią dietetyk z Natur House, która  opowiedziała uczniom na czym polega jej praca. Słuchając wypowiedzi gościa i oglądając prezentacje, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami piramidy zdrowego żywienia i codziennego spożywania określonych produktów. Pani dietetyk podkreślała jak ważne jest ograniczenie słodyczy a w zamian jedzenie produktów zdrowych. Ponadto zachęcała wszystkich uczniów do codziennego spożywania warzyw i owoców. Poinformowała o skutkach niewłaściwego odżywiania. Spotkanie zakończyło rozwiązywanie zagadek dotyczących kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Na lekcjach wychowania fizycznego, podczas zawodów sportowych, rozgrywek między-klasowych, I Dnia Wiosny i Dnia Dziecka,  uczniowie zwiększali swoją aktywność i sprawność fizyczną.Dnia 16.05.2017r uczniowie z klas V A i V B uczestniczyli w rajdzie pieszym do Sielpi, gdzie między uczniami odbyły się rozgrywki siatkówki plażowej. Rajd wywołał wiele sportowych emocji i nikogo nie opuszczał radosny nastrój.Wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach projektu ,,Trzymaj Formę” cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. W następnym roku szkolnym zamierzamy kontynuować  projekt ,,Trzymaj Formę”, bo przecież zdrowie jest ponad wszystko.

Szkolny koordynator programu: Ilona Morawska