Samorząd

Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele klas IV-VI. Najważniejszą funkcję pełni w nim Rada Samorządu Uczniowskiego. Rada jest najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego. Tworzą ją uczniowie wybrani w jawnym, bezpośrednim głosowaniu, spośród wszystkich przedstawicieli samorządów klasowych. Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

Co roku we wrześniu odbywają się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Spośród zgłoszonych kandydatów uczniowie wybrali trzech przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich sprawy oraz bronić ich praw. W wyniku głosowania wybrano na rok szkolny 2020/2021 Radę w składzie:

Przewodniczący: Natalia Sobieraj (klasa 8)
Zastępca: Maja Lachowska (klasa 8)
Członek: Julia Smołuch (klasa 5)

W roku szkolnym 2020/2021 działania Szkolnego Klubu Wolontariatu zostały zawieszone ze względu na pandemię COVID-19.