Ogłoszenie

Szanowni Rodzice

W dniach 21-24 września 2020 roku odbędą się klasowe wywiadówki, w terminach ustalonych przez wychowawców klas.

W czwartek – 24 września 2020 roku na starej sali gimnastycznej o godzinie 17.00 odbędzie się pierwsze zebranie nowej Rady Rodziców SP Dziebałtów.
Zapraszam na nie, po jednym przedstawicielu Klasowych Rad Rodziców tak, aby mogło się ukonstytuować Prezydium RR. W planie obrad m.in.: wybory Zarządu (przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i sekretarza), przyjęcie Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, Zasad ubioru ucznia (proszę się z nimi zapoznać na naszej stronie www.spdziebaltow.pl), dni wolnych – dyrektorskich, organizacji imprez, składek.

Zapraszam serdecznie.

Z poważaniem Beata Zbróg
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

„ Całe życie jest szkołą „

Jan Amos Komeński

11 września 2020 roku był wyjątkowym dniem dla pierwszaków, którzy złożyli ślubowanie    i zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie. Pierwszaki zostały wprowadzone przez swoją wychowawczynie panią Magdalenę Cybulską do sali gimnastycznej, w której z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zabrani byli rodzice             i opiekunowie. Pani dyrektor Beata Zbróg przywitała zebranych gości i skierowała wiele ciepłych słów do pierwszoklasistów. W części artystycznej uczennice i uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali przygotowany program artystyczny: wiersze, tańce i piosenki     w  których witali szkołę i opowiadali o początkach nowego szkolnego życia.

Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowali być dobrymi                 i uczciwymi, strzec honoru i dobrego mienia szkoły , szanować swoich nauczycieli, rodziców i kolegów, uczyć się jak kochać Ojczyznę. Po ślubowaniu pani dyrektor pasowała pierwszaków na uczniów.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Nie zabrakło też upominków od rówieśników i rodziców. Najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów na drodze edukacji.

 

Projekt „Zdalna szkoła”

Kwiecień 2020 r.

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu Gmina Końskie, po złożeniu stosownego wniosku i podpisaniu umowy, zakupiła 41 laptopów, za kwotę 102 459,14 zł   dotacja z środków projektu  wynosiła 100 000,00  zł.  Laptopy za pośrednictwem dyrektorów szkół, nieodpłatnie użyczono uczniom i nauczycielom, aby w czasie trwającej pandemii COVID-19, mogli  realizować  zajęcia edukacyjne prowadzone  w systemie kształcenia zdalnego.

Od 15 maja 2020 r.  uruchomiony został kolejny nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej -„Zdalna szkoła+”.  Wsparcie finansowe zostało skierowane pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym zwłaszcza uczniów z rodzin wielodzietnych(3+).
Tym razem Gmina Końskie otrzymała grant w wysokości 105 000,00 zł.
Zakupiono i przekazano do szkół  37 laptopów
, które  przez dyrektorów szkół , zostały użyczone  uczniom z rodzin wielodzietnych  ( rodziny z co najmniej trójką dzieci, w tym jednym będącym uczniem szkoły).    Zakupione laptopy pomogły rozwiązać problemy braku odpowiedniego sprzętu, potrzebnego do kształcenia zdalnego.

Czytaj dalej…

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Przedszkolaki

Zapraszam na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

 1 września 2020 roku.

O godzinie 9.00 zapraszamy przedszkolaków z Punktu i Oddziału Przedszkolnego oraz pierwszoklasistów na boisko szkolne.

Dziecku może towarzyszyć jeden z rodziców/opiekunów w środkach ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe).

Jeśli nie będzie sprzyjającej pogody, proszę zastosować się do zaleceń wychowawców: PP – p. Katarzyny Gonciarz, 0 – p. Wioletty Chrabąszcz i kl. I – p. Magdaleny Cybulskiej.


O godzinie 9.00 wejściem głównym do szkoły

(przy którym będą czekać wychowawcy)

 zapraszamy samych uczniów:

klasa II p. Jadwiga Smołuch sala 16,

klasa IIIA p. Aleksandra Świercz sala 25,

klasa IIIB p. Dagmara Snochowska sala 21,


O godzinie 10.00 wejściami bezpośrednimi na halę sportową

 (przy których będą czekać wychowawcy)

zapraszamy samych uczniów:

klasa IV p. Katarzyna Kosmal sala atlas,

klasa V p. Justyna Wierzbicka-Okła sala fitness

O godzinie 10.00 wejściem głównym do budynku szkoły

 (przy którym będą czekać wychowawcy)

zapraszamy samych uczniów:

 klasa VI p. Ewa Wolska sala 27,

klasa VII p. Ewa Salagierska sala 15,

klasa VIII p. Iwona Kasielska sala 26

Proszę pamiętać, że zgodnie z pkt. 1 Procedur bezpieczeństwa:

do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Drogie Przedszkolaki, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy

Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

życzę: dobrego, spokojnego, pełnego sukcesów edukacyjnych, a nade wszystko

 zdrowego nowego roku szkolnego 2020/21 !

Z poważaniem dyrektor szkoły

 Beata Zbróg

Procedury bezpieczeństwa na terenie SP Dziebałtowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10 obowiązujace od 1 września 2020r.

Zgoda rodzica na pomiar temperatury w SP Dziebałtów

 

 

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020

Drogie Przedszkolaki, Uczniowie i Absolwenci,
Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy i Przyjaciele
Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie!

Czas mija szybko: znowu jak z bicza strzelił przebiegło 10 miesięcy i mamy zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Rok to wyjątkowy, niecodzienny i niezwykły w ponad stuletniej historii naszej placówki. Nigdy bowiem nie zdarzyło się, abyśmy kończyli rok szkolny w izolacji, bez wspólnego spotkania się, uroczystości, gwaru i radości bycia razem. Życie przynosi różne sytuacje, cóż nam przyniosło taką. Obyśmy mogli ją kiedyś wspominać jako coś niezwykłego, co już ani nam ani nikomu innemu nigdy nie przydarzy.

Dziś wyjątkowy dzień dla Absolwentów Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie. Uczniowie klas ósmych kończą szkołę, w której spędzili osiem, dziewięć, a niektórzy jedenaście lat. Moi Drodzy dziękujemy Wam za czas wśród nas spędzony, mam nadzieję, że dobrze wyposażył on Was na przyszłość, dając wiedzę, umiejętności i pomagając stać się wartościowymi, coraz bardziej dojrzałymi Ludźmi. Życzymy Wam sukcesów na dalszej drodze: i edukacji, i życia, żywiąc przeświadczenie, że będziecie Szkołę w Dziebałtowie wspominać z sentymentem.

Drodzy Uczniowie, Przedszkolaki, kończycie niezwykły rok szkolny, w którym uczyliście się przez ponad trzy miesiące zdalnie. Wiem, że nie było to łatwe. Dziś otrzymujecie promocje do wyższych klas, których Wam gratuluję. Przed Wami wakacje: dobrze je wykorzystajcie, odpocznijcie, dbajcie o siebie i swoje zdrowie, tak abyśmy 1 września 2020 roku mogli się spotkać w szkole.

Szanowni Rodzice, zawsze byliście i jesteście podporą Naszej Szkoły, choć chyba nikt z nas nie spodziewał się, że w tym roku, aż tak mocno będziecie musieli się w tę rolę zaangażować. Nauka zdalna nie jest ani dla Państwa ani dla nauczycieli rzeczą łatwą i prostą. Nikt z nas nie był do niej przygotowany. Tym bardziej za ten trudny czas w imieniu własnym i Grona Pedagogicznego Państwu dziękuję, mając cały czas nadzieję, że był to tylko epizod, o którym kiedyś będziemy opowiadać wnukom.

W sposób szczególny pragnę podziękować dwóm Mamom naszych Absolwentek: Paniom Agnieszce Patynowskiej i Iwonie Cholewie, które przez wiele lat pełniły funkcje Przewodniczącej i Skarbnika Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dziebałtowie. Zawsze byłyście Panie gotowe do pomocy, byłyście dla szkoły i mnie osobiście wsparciem, służyłyście radą. Dziękuję Wam za te lata serdecznie i życzę wiele dobrego na lata następne.

dav

dav

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkoły, minął rok, jakiego nigdy byśmy sobie nie wyobrazili. Dziękuje Wam za Waszą pracę, inwencję i cierpliwość w tych niezwykłych czasach. I dla Was, i dla mnie był to czas trudny i prośmy Boga, aby się jak najszybciej skończył i nigdy nie powtórzył.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo. Zakończona nasza praca, pora na wakacje. Gratuluję wyróżnionym i promowanym uczniom, dziękuję wszystkim za wkład pracy w mijającym roku szkolnym. Dbajcie proszę i siebie, i swoich bliskich zdrowie w najbliższych wakacyjnych miesiącach!

Absolwentom, uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły, słowem: Wszystkim, życzę zdrowych, słonecznych, bezpiecznych i dających siłę na nowy rok szkolny wakacji! Do zobaczenia 1 września!

 

Beata Zbróg
 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie