Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia na Dzień Nauczyciela

Zaszufladkowano do kategorii Uroczystości | Dodaj komentarz

Zmarła emerytowana nauczycielka

Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

Pani Maria Kos.

Uczyła w naszej placówce 14 lat (1975-1989)  w   klasach młodszych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 13 października 2021 roku w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Radoszycach

o godzinie 13.00

Niech spoczywa w pokoju…

Zaszufladkowano do kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY | Dodaj komentarz

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Rozdziałem  9 USTAWY z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) w brzmieniu: Dzień Edukacji Narodowej

Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. 

W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

NIE MA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

JEŚLI JEST POTRZEBA PROWADZENIA DLA UCZNIÓW  I WYCHOWANKÓW ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH, PROSIMY RODZICÓW O INFORMACJĘ DO WYCHOWAWCY KLASY LUB DYREKTORA.

 

Ogłoszenie

Zgodnie z  § 5 ust. 1 pkt 1  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 poz. 1603) 

w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni: 

15 października 2021 roku,

12 listopada 2021 roku

07 stycznia 2022 roku,

02 maja 2022 roku,

17 czerwca 2022 roku

W tych dniach dla uczniów klas I – VIII nie ma lekcji, obiadu i dowozu, takiego jak w dni pracy szkoły.

Nauczyciele pełnią w tych dniach dyżur w szkole, uczniowie mają wolne.

Prosimy rodziców o wcześniejsze poinformowanie wychowawców klas o uczniach, dla których mamy zorganizować zajęcia, tak aby były one adekwatne do potrzeb.

Oddziały Przedszkolne pracują w te dni w sposób dostosowany do liczby obecnych dzieci.

Zaszufladkowano do kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY | Dodaj komentarz

Lekcja z leśnikiem

W dniu 04.10.2021r. przedszkolaki i oddział przedszkolny wzięły udział w lekcji przyrodniczej zorganizowanej przez Nadleśnicto Barycz. Dzieci poznały uroki pracy leśnika, a podczas spaceru obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.

Zaszufladkowano do kategorii Małe Przedszkole, Wieści z klasy | Dodaj komentarz

Drzewko za surowce

Otoczenie Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie zawsze było zielone i przyjazne. Dziś również rośnie tu wiele potężnych dębów czerwonolistnych, lip, robinii, a nawet grusz w południowej części naszego placu szkolnego. Część frontowa przed budynkiem straciła w ostatnich latach stare i wysokie drzewa, na rzecz zatoki zajazdowej i placu zabaw, dlatego staramy się, aby posadzić tu nowe, zdrowe i ozdobne rośliny. Wokół placu zabaw rosną już głogi Paul’s Scarlet, wiśnie Amanogawa i śliwy Pissardii, które wiosną, choć młode przepięknie kwitły. A w piątek 1 października 2021 roku najmłodsi członkowie społeczności naszej szkoły: przedszkolaki i uczniowie klas I etapu edukacyjnego sadzili ozdobne krzewy kwitnące wzdłuż wschodniego wjazdu na parkingi. Sadzonki otrzymaliśmy za udział uczniów klas starszych pod poieką pani pedagog Ilony Morawskiej w akcji „Drzewko za surowce”, która odbyła się 24 września 2021 pod patronatem Burmistrza MiG Końskie oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Dziękujemy za piękne rośliny! Są to krzewuszki: białe, różowe i czerwone, również w odmianie pstolistnej – variegata oraz tawuły szare. Przedszkolaki i uczniowie z pomocą swoich wychowawczyń pań: Oli, Wioletty, Jadwigi i Magdaleny, pani Niny oraz niezawodnego pana Andrzeja poznawali podstawy ogrodnictwa. Mamy nadzieję, że rośliny się zaaklimatyzują, a na wiosnę doczekamy się pierwszych kwiatów!

Zaszufladkowano do kategorii Małe Przedszkole, Wieści z klasy | Dodaj komentarz

Projekt edukacyjny

Klasy I-III w roku szkolnym 2021/20222 biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Z ekologią na Ty” . Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).  Projekt objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Główne cele projektu:

  • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
  • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
  • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
Zaszufladkowano do kategorii Projekty i Programy | Dodaj komentarz

Program realizowany w roku szkolnym 2021/2022 pzez klasy I-III

PrzyGOTUJMY Lepszy Świat to program skierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, którego celem jest edukacja dzieci na temat tego, jak codzienne wybory żywieniowe wpływają na zdrowie nie tylko ich samych, ale też planety. Na najaktywniejsze szkoły i klasy czekają atrakcyjne nagrody.

Zaszufladkowano do kategorii Projekty i Programy | Dodaj komentarz

Dzień chłopaka 🙂

Z okazji Dnia Chłopaka,
daję Ci dzisiaj swoje życzenia,
niech się Twe życie, na lepsze zmienia,
wielu przyjaciół, mnóstwo miłości,
ludzkiej przyjaźni i życzliwości.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wieści z klasy | Dodaj komentarz

Drzewko za surowce

24 września 2021 roku nasi uczniowie wzięli udział w akcji

„Drzewko za surowce”

zorganizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Końskich.

Otrzymane drzewka i krzewy ozdobią teren naszej szkoły.

   

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Światowy Dzień Fair Play 07.09.2021r.

W dniach 7-10 września 2021 r. uczniowie klas IV – VIII ze Szkoły Podstawowej  w                Dziebałtowie wzięli udział w Marszobiegu Fair Play na dystansie 2 km w ramach obchodów Światowego Dnia Fair Play przypadającego na 7 września.

Światowy Dzień Fair Play został ustanowiony w 2020 r. przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP).

Nasza szkoła zgodnie z ideą głoszoną przez Polski Komitet Olimpijski przyłączyła się do akcji. Jest to inicjatywa mająca na celu promocję fair play
i wartości etycznych w sporcie i w życiu.

Marszobieg został przeprowadzony przez nauczycieli wf na swoich lekcjach.

Przed startem nauczyciele zapoznali uczestników z ideą fair play -”Sport, uprawiany zgodnie z duchem fair play, kształtuje moralność młodszych
i starszych, poprawia edukację oraz wspiera promocję harmonii i pokoju.
ten dzień jest ważny, ponieważ staramy się uczynić świat miejscem lepszym do życia i dorastania poprzez przykład uczciwej gry w sporcie” – podekreślał Jeno Kamüti, prezydent Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

W przedsięwzięciu wzięło udział około 50 uczniów z naszej szkoły.

Zaszufladkowano do kategorii Uroczystości | Dodaj komentarz