Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA

 na rok szkolny 2023/2024

będzie się odbywać zgodnie z terminami zawartymi w załącznikach 1,2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z 9 stycznia 2023 roku

do Przedszkola Zespołu Placówek Oświatowych w Dziebałtowie

dwóch oddziałów: 1. „zerowego” dla 5-6 latków i 2. dzieci 2,5 – 5 letnich  

od 1 lutego do 24 marca 2023

elektronicznie poprzez stronę internetową www.konskie.formico.pl

pobrane papierowe wnioski można również dostarczyć do przedszkola/szkoły

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych w Dziebałtowie

od 1 lutego do 31 marca 2023

za pomocą wniosków papierowych do pobrania ze strony www.spdziebaltow.pl

lub w sekretariacie szkoły.

uchwała RM_

Zarzadzenie rekrutacja 2023

kryteria naboru

wzór wniosku przedszkola2023_24(1)

wzór zgłoszenia do kl. I 2324

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Ogłoszenie

Zgodnie z  § 5 ust. 1 pkt 1  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

 

w roku szkolnym 2022/2023

w Zespole Placówek Oświatowych w Dziebałtowie

dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni: 

31 października 2022 roku,

02 maja 2023 roku,

22, 23, 24, 25,26 maja 2023

09 czerwca 2023 roku

W tych dniach dla uczniów klas I – VIII nie ma lekcji, obiadu i dowozu, takiego jak w dni pracy szkoły.

Nauczyciele pełnią w tych dniach dyżur w szkole, uczniowie mają wolne.

Prosimy rodziców o wcześniejsze poinformowanie wychowawców klas o uczniach, dla których mamy zorganizować zajęcia, tak aby były one adekwatne do potrzeb.

Przedszkole pracuje w te dni w sposób dostosowany do liczby obecnych dzieci.

Ogłoszenie

Rada Rodziców i Szkolne Koło Wolontariatu przy SP w Dziebałtowie odpowiadając na wezwanie

 Hufca ZHP Końskie imienia Partyzantów Ziemi Koneckiej

ogłaszają zbiórkę:

 koców, śpiworów, pościeli

odzieży

środków i akcesoriów czystości (pieluchy, szczoteczki do zębów, ręczniki, mydła…)

jednorazowych naczyń

środków ochrony osobistej

wody butelkowanej

dań typu instant, żywności suchej

zapałek

baterii

latarek

 przedmioty te można przynosić od 28 lutego 2022 roku do budynku

Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie.

Koordynatorem akcji w szkole jest pedagog Pani Ilona Morawska.

Jeżeli możemy, to pomóżmy innym w potrzebie!

Dyrektor SP w Dziebałtowie

Beata Zbróg

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

poszukuje firmy budowlanej, która wykona malowanie i niewielkie przeróbki budowlane w czterech salach lekcyjnych:  dwóch po oddziałach przedszkolnych i dwóch po klasach pierwszych.

Informacja szczegółowa o zakresie robót i ogląd sal po wcześniejszym kontakcie  telefonicznym: 41 372 06 02 lub e-mailowym spdziebaltow@tlen.pl. Termin zakończenia wykonania prac to 31 stycznia 2022 roku.

Prosimy o składanie ofert do 17 grudnia 2021 roku w sekretariacie szkoły.

Zmarła emerytowana nauczycielka

Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

Pani Maria Kos.

Uczyła w naszej placówce 14 lat (1975-1989)  w   klasach młodszych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 13 października 2021 roku w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Radoszycach

o godzinie 13.00

Niech spoczywa w pokoju…

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Rozdziałem  9 USTAWY z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) w brzmieniu: Dzień Edukacji Narodowej

Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. 

W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

NIE MA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

JEŚLI JEST POTRZEBA PROWADZENIA DLA UCZNIÓW  I WYCHOWANKÓW ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH, PROSIMY RODZICÓW O INFORMACJĘ DO WYCHOWAWCY KLASY LUB DYREKTORA.

 

Ogłoszenie

Zgodnie z  § 5 ust. 1 pkt 1  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 poz. 1603) 

w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni: 

15 października 2021 roku,

12 listopada 2021 roku

07 stycznia 2022 roku,

02 maja 2022 roku,

17 czerwca 2022 roku

W tych dniach dla uczniów klas I – VIII nie ma lekcji, obiadu i dowozu, takiego jak w dni pracy szkoły.

Nauczyciele pełnią w tych dniach dyżur w szkole, uczniowie mają wolne.

Prosimy rodziców o wcześniejsze poinformowanie wychowawców klas o uczniach, dla których mamy zorganizować zajęcia, tak aby były one adekwatne do potrzeb.

Oddziały Przedszkolne pracują w te dni w sposób dostosowany do liczby obecnych dzieci.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Przedszkolaki

Zapraszam na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
1 września 2021 roku.

O godzinie 9.00 zapraszamy przedszkolaków
z Punktu i Oddziału Przedszkolnego
a o godzinie 10.00 pierwszoklasistów
na boisko szkolne.

Dziecku może towarzyszyć jeden z rodziców/opiekunów w środkach ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe, stosowny dystans).

Jeśli nie będzie sprzyjającej pogody, proszę zastosować się do zaleceń wychowawców:
PP – p. Katarzyny Gonciarz,
0 – p. Dagmary Snochowskiej
IA – p. Aleksandry Świercz
IB Wioletty Chrabąszcz.

O godzinie 9.00 wejściem głównym do szkoły

(przy którym będą czekać wychowawcy)
zapraszamy samych uczniów:
klasa II p. Magdalena Cybulska sala 17,
klasa III p. Jadwiga Smołuch sala 16,

O godzinie 10.00 wejściami bezpośrednimi na halę sportową
(przy których będą czekać wychowawcy)
zapraszamy samych uczniów:
klasa V p. Katarzyna Kosmal sala atlas,
klasa VI p. Justyna Wierzbicka-Okła sala fitness

O godzinie 10.00 wejściem głównym do budynku szkoły
(przy którym będą czekać wychowawcy)
zapraszamy samych uczniów:
klasa IV p. Iwona Kasielska sala 26
klasa VII p. Ewa Wolska sala 22 (dawna stołówka),
klasa VIII p. Ewa Salagierska sala 27,

Proszę pamiętać, że do szkoły zgodnie z pkt. 1 Procedur bezpieczeństwa: może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Drogie Przedszkolaki, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie
życzę: dobrego, spokojnego, pełnego sukcesów edukacyjnych, a nade wszystko
 zdrowego nowego roku szkolnego 2021/22 !

Z poważaniem dyrektor szkoły
 Beata Zbróg

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie informuje,

że wszyscy kandydaci do klas pierwszych w roku 2021/22,

których rodzice złożyli wnioski zostali pozytywnie zakwalifikowani i przyjęci.

Ponieważ kandydatów jest 27, to klas pierwszych będzie dwie,

a ich wychowawcami będą panie:

  1. A (dzieci najstarsze i te, które nie uczyły się w oddziale przedszkolnym

przy SP Dziebałtów) mgr Aleksandra Świercz

  1. B (dzieci najmłodsze z oddziału przedszkolnego przy SP Dziebałtów)

mgr Wioletta Chrabąszcz

Listy dzieci przypisanych do klas A i B zostaną wywieszone 31 maja 2021 roku

 i będzie możliwość, jeśli będzie taka uzasadniona potrzeba, zamian między klasami, pod warunkiem zamiany dzieci tej samej płci.