Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Ogłoszenie

Zgodnie z  § 5 ust. 1 pkt 1  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

 

w roku szkolnym 2022/2023

w Zespole Placówek Oświatowych w Dziebałtowie

dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni: 

31 października 2022 roku,

02 maja 2023 roku,

22, 23, 24, 25,26 maja 2023

09 czerwca 2023 roku

W tych dniach dla uczniów klas I – VIII nie ma lekcji, obiadu i dowozu, takiego jak w dni pracy szkoły.

Nauczyciele pełnią w tych dniach dyżur w szkole, uczniowie mają wolne.

Prosimy rodziców o wcześniejsze poinformowanie wychowawców klas o uczniach, dla których mamy zorganizować zajęcia, tak aby były one adekwatne do potrzeb.

Przedszkole pracuje w te dni w sposób dostosowany do liczby obecnych dzieci.

Ten wpis został opublikowany w kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.