OGŁOSZENIE

Zgodnie z Rozdziałem  9 USTAWY z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) w brzmieniu: Dzień Edukacji Narodowej

Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. 

W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

NIE MA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

JEŚLI JEST POTRZEBA PROWADZENIA DLA UCZNIÓW  I WYCHOWANKÓW ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH, PROSIMY RODZICÓW O INFORMACJĘ DO WYCHOWAWCY KLASY LUB DYREKTORA.

 

Ogłoszenie

Zgodnie z  § 5 ust. 1 pkt 1  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 poz. 1603) 

w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni: 

15 października 2021 roku,

12 listopada 2021 roku

07 stycznia 2022 roku,

02 maja 2022 roku,

17 czerwca 2022 roku

W tych dniach dla uczniów klas I – VIII nie ma lekcji, obiadu i dowozu, takiego jak w dni pracy szkoły.

Nauczyciele pełnią w tych dniach dyżur w szkole, uczniowie mają wolne.

Prosimy rodziców o wcześniejsze poinformowanie wychowawców klas o uczniach, dla których mamy zorganizować zajęcia, tak aby były one adekwatne do potrzeb.

Oddziały Przedszkolne pracują w te dni w sposób dostosowany do liczby obecnych dzieci.

Ten wpis został opublikowany w kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.