Projekt „Zdalna szkoła”

Kwiecień 2020 r.

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu Gmina Końskie, po złożeniu stosownego wniosku i podpisaniu umowy, zakupiła 41 laptopów, za kwotę 102 459,14 zł   dotacja z środków projektu  wynosiła 100 000,00  zł.  Laptopy za pośrednictwem dyrektorów szkół, nieodpłatnie użyczono uczniom i nauczycielom, aby w czasie trwającej pandemii COVID-19, mogli  realizować  zajęcia edukacyjne prowadzone  w systemie kształcenia zdalnego.

Od 15 maja 2020 r.  uruchomiony został kolejny nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej -„Zdalna szkoła+”.  Wsparcie finansowe zostało skierowane pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym zwłaszcza uczniów z rodzin wielodzietnych(3+).
Tym razem Gmina Końskie otrzymała grant w wysokości 105 000,00 zł.
Zakupiono i przekazano do szkół  37 laptopów
, które  przez dyrektorów szkół , zostały użyczone  uczniom z rodzin wielodzietnych  ( rodziny z co najmniej trójką dzieci, w tym jednym będącym uczniem szkoły).    Zakupione laptopy pomogły rozwiązać problemy braku odpowiedniego sprzętu, potrzebnego do kształcenia zdalnego.

Czytaj dalej…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.