Szanowni Rodzice i Opiekunowie
Przedszkolaków i Uczniów
Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

Od 09 do 29 listopada 2020 roku uczniowie klas IV-VIII będą uczyć się zdalnie. Plan zajęć w ciągu tych dwóch tygodni jest niezmieniony i zgodny z planem obowiązującym w szkole. Proszę o kontakt z wychowawcami Państwa dzieci i dopilnowanie obecności uczniów na zajęciach.

Więcej: https://kuratorium.kielce.pl/46930/do-29-listopada-br-przedluzamy-zawieszenie-zajec-stacjonarnych-uczniowie-klas-i-iii-przechodza-na-nauke-zdalna-umozliwiamy-realizacje-czesci-zajec-praktycznych-w-ksztalceniu-zawodowym/

Punkt przedszkolny, oddział zerowy pracują stacjonarnie, w szkole.

W razie potrzeby objęcia opieką świetlicową dzieci: .”Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić  działalność  opiekuńczą dla  dzieci  osób  zatrudnionych  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających  do klas   I–III szkoły  podstawowej lub  klas  szkoły  artystycznej realizującej  kształcenie  ogólne  w  zakresie  odpowiadającym  klasom  I–III  szkoły podstawowej.” (§ 2c Rozporządzenia Ministra   Edukacji   i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 DzU z 2020 roku poz. 1960) prosimy o kontakt emailowy: spdziebaltow@tlen.pl lub telefoniczny 413720602 w godzinach 7.00-15.00

Dni 12 i 13 listopada 2020r. są w SP Dziebałtów są wolne dla uczniów kl. I-VIII od zajęć dydaktycznych (tzw. dni dyrektorskie), punkt przedszkolny, oddział zerowy pracują w tych dniach bez zmian stacjonarnie, w szkole.

Beata Zbróg

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

Ten wpis został opublikowany w kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.