Rekrutacja 2020/2021

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KL. I

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

Podstawa prawna:

Termin pobierania i składania  zgłoszeń i wniosków :  01.02.2020r. do 31.03.2021r.

Formularze rekrutacyjne  tj. zgłoszenie (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wniosek (dla dzieci spoza obwodu) do pobrania na stronie internetowej szkoły  www.spdziebaltow.pl, lub w sekretariacie.

wzór zgłoszenia dziecka do kl. I- SP Dziebałtów

wzór wniosku dla dzieci spoza obwodu- kl.I SP Dziebałtów

Lista dzieci przyjętych zostanie opublikowan w budynku szkoły 8 -10 kwietnia.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie ogłasza nabór na wolne miejsca w Punkcie i Oddziale Przedszkolnym na rok szkolny 2020/2021 od dnia 01 lutego 2020r.

Wnioski zgłoszenia dziecka do Punktu i Oddziału Przedszkolnego są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do 31 marca 2020r. Rodzic ma prawo złożyć wnioski do trzech przedszkoli z podaniem kolejności wyboru.

O przyjęciu dziecka  do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna.

wzór wniosku Punktu Przedszkolnego SP Dziebałtów

wzór wniosku Oddziału Przedszkolnego SP Dziebałtów

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w placówce 8-10 kwietnia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.