SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie sporządzony na dzień   2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie –

https://drive.google.com/drive/folders/1OUR6FgmfWAvADlFzNfkH7t9TEZVYCAnn.

Adres strony : www.cuwgminykonskie.edupage.org

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.