„ MATEMATYKA… – da się lubić ”

Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym

 z zakresu edukacji matematyczno – przyrodniczej realizowana

w Szkole Podstawowej  w Dziebałtowie

w kl. I -III

Znalezione obrazy dla zapytania drzewko matematyka gif

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Temat innowacji: „MATEMATYKA… – da się lubić

Autor innowacji: mgr Magdalena Cybulska

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie.

Rodzaj innowacji: innowacja metodyczno–organizacyjna. Programem zostaną objęte dzieci uczęszczające od II półrocza klasy I do kl.III

Termin realizacji: od 01 marca 2018 do 10 czerwca  2020.

CELE I ZADANIA

Cel główny  innowacji:

− podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się twórczym, logicznym i krytycznym  myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i matematycznym analizowaniu zjawisk

Cele szczegółowe innowacji:

− rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką

− motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy

− kształtowanie wyobraźni geometrycznej

− wskazywanie praktycznego zastosowania matematyki  w życiu codziennym

− poznanie  programów edukacyjnych ułatwiających naukę matematyki

− popularyzowanie matematyki wśród uczniów poprzez zabawę z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjny

− rozwijanie logicznego myślenia

− rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji

− kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym

− przygotowanie uczniów do konkursów

 

źródło grafiki:http://home.agh.edu.pl/~zobmat/2018/wyr3/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Innowacje i dobre praktyki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.