Zabawa w teatr

Zajęcia z edukacji polonistycznej w klasie pierwszej były doskonałą okazją do  zaprezentowania zdolności aktorskich uczniów. Pod kierunkiem wychowawczyni, pierwszaki przygotowały krótką inscenizację pt. „ Witamy wiosnę”.  Do obejrzenia przedstawienia zaprosiły swoich młodszych kolegów z przedszkola i zerówki, którzy gromkimi brawami nagrodzili małych artystów.