Program edukacji czytelniczej przeznaczony do realizacji w klasach I – III             przy Szkole Podstawowej w Dziebałtowie.

pt,,Piękne czytanie od najmłodszych lat  – drogą do sukcesu”.

Autor: mgr Aleksandra Świercz

CELE PROGRAMU

Cel główny:

POPRAWA JAKOŚCI I PŁYNNOŚCI CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM RÓŻNYCH TEKSTÓW LITERACKICH.

Głównym celem programu czytelniczego jest poprawa jakości i płynności czytania ze zrozumieniem różnych, nowych tekstów literackich poprzez codzienne samodzielne, głośne czytanie dzieci w domu, w obecności rodzica lub opiekuna. Fakt ten rodzice będą poświadczać własnoręcznym podpisem w kalendarzu czytelniczym (załącznik nr1). Karta czytelnicza – kalendarz będzie również codziennie sprawdzany przez nauczyciela, a na koniec miesiąca uczeń otrzyma nagrodę w postaci dodatkowej oceny za czytanie. Program ten chce sprawić, by czytanie stało się priorytetem nie tylko w szkole,  ale także w domach rodzinnych dzieci.

Cele szczegółowe:

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie wyobraźni i uwrażliwianie na piękno literatury,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
 • podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci,
 • podniesienie poziomu płynności czytania nowych tekstów,
 • wzbogacanie słownictwa dzieci,
 • poprawa zrozumienia czytanego tekstu,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości,
 • wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • wdrożenie do poszanowania książek,
 • zapobieganie uzależnieniu od komputera i telewizji,
 • budowanie mocnych więzi między dzieckiem a dorosłym,
 • czynne włączenie rodziców i opiekunów w realizacją innowacji,

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Innowacje i dobre praktyki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.