Ogłoszenie

Podobny obraz

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie ogłasza nabór na wolne miejsca w Punkcie i Oddziale Przedszkolnym na rok szkolny 2017/2018 od dnia 08 marca 2017r.

Wnioski zgłoszenia dziecka do Punktu i Oddziału Przedszkolnego są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do 31 marca 2017r. Rodzic ma prawo złożyć wnioski do trzech przedszkoli z podaniem kolejności wyboru.

O przyjęciu dziecka  do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w placówce w dniu 10 kwietnia 2017r.

uchwała -publikacja w DW

Zarządzenie-rekrutacja 2017

wniosek zgłoszenia dziecka na rok 2017 punkt przedszkolny

wniosek zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2017/2018 zerówka

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA i GMINY  KOŃSKIE z dnia

7 marca 2017 r. Statut Szkoły

Termin pobierania i składania  zgłoszeń i wniosków : 13.03.2017  do 05.04.2017 r.

Formularze rekrutacyjne  tj. zgłoszenie (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wniosek (dla dzieci spoza obwodu) do pobrania na stronie internetowej szkoły  www.spdziebaltow.pl, lub w sekretariacie.

Lista dzieci przyjętych zostanie opublikowana w budynku szkoły 12 kwietnia 2017r.

wniosek zgłoszenia dziecka kl.I obwód

wniosek zgłoszenia dziecka kl.I poza obwód

Ten wpis został opublikowany w kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.