Profilaktyka.

 

 

W tym roku już po raz kolejny pierwszy nasza szkoła przystąpiła do programu                   „ Nie pal przy mnie, proszę…” , którego organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Celem programu jest uwrażliwienie osób palący papierosy na negatywny wpływ dymu tytoniowego na ich zdrowie i niestety również na zdrowie osób przebywających w ich towarzystwie. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że palenie tytoniu jest główną, pojedynczą, dającą się zapobiec przyczyną przedwczesnych zachorowań i zgonów w Polsce.

Program „Nie pal przy mnie, proszę” został opracowany przez interdyscyplinarny zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU:

 • Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • Program stanowi ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • Program ma charakter profilaktyczny, jednak jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

III. STRUKTURA PROGRAMU

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

 1. Co to jest zdrowie?
 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
 5. Nie pal przy mnie, proszę!

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pedagog szkolny, Projekty i Programy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.