Znalezione obrazy dla zapytania rozpoczęcie roku szkolnego gif

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

 4 WRZEŚNIA 2017 ROKU GODZINA 09.00

źródło:Szkoła Podstawowa im. Antoniego Abrahama w Połczynie

 

Ogłoszenie

Podobny obraz

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie ogłasza nabór na wolne miejsca w Punkcie i Oddziale Przedszkolnym na rok szkolny 2017/2018 od dnia 08 marca 2017r.

Wnioski zgłoszenia dziecka do Punktu i Oddziału Przedszkolnego są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do 31 marca 2017r. Rodzic ma prawo złożyć wnioski do trzech przedszkoli z podaniem kolejności wyboru.

O przyjęciu dziecka  do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w placówce w dniu 10 kwietnia 2017r.

uchwała -publikacja w DW

Zarządzenie-rekrutacja 2017

wniosek zgłoszenia dziecka na rok 2017 punkt przedszkolny

wniosek zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2017/2018 zerówka

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA i GMINY  KOŃSKIE z dnia

7 marca 2017 r. Statut Szkoły

Termin pobierania i składania  zgłoszeń i wniosków : 13.03.2017  do 05.04.2017 r.

Formularze rekrutacyjne  tj. zgłoszenie (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wniosek (dla dzieci spoza obwodu) do pobrania na stronie internetowej szkoły  www.spdziebaltow.pl, lub w sekretariacie.

Lista dzieci przyjętych zostanie opublikowana w budynku szkoły 12 kwietnia 2017r.

wniosek zgłoszenia dziecka kl.I obwód

wniosek zgłoszenia dziecka kl.I poza obwód

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

1 WRZEŚNIA 2016 ROKU GODZINA 9.00

Autobus dla uczniów dowożonych do szkoły kursuje według rozkładu takiego, jak

w roku szkolnym – wyjazd z Końskich o godzinie 7.45 ; powrót ze szkoły       

   o godzinie 10.30

OGŁOSZENIE
zapisy do klasy pierwszej
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły odbędą się w dniach 15 luty – 30 marca 2016

zapisy do oddziałów przedszkolnych
odbędą się w dniach 1 luty – 31 marca 2016 roku

Wnioski do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spdziebaltow.pl lub u wychowawców w godzinach pracy oddziałów (8.00 – 13.00) lub
w dni pracy sekretarki w sekretariacie szkoły (7.00 – 15.00)

Dodatkowe informacje tel. 41 372 06 02

Wnioski do pobrania:

wniosek-zgloszenia-dziecka-klasa-I-obwod1-1

wniosek-zgloszenia-dziecka-klasa-I-poza-obwod

wniosek-zgloszenia-dziecka-na-rok-2016-punkt-przedszkolny1

wniosek-zgloszenia-dziecka-na-rok-2016-zerowka

Zarzadzenie-rekrutacja 2016 r

uchwala Dz. U. Woj sw2016

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie wraz z opiekunami
serdecznie zapraszają
Rodziców, Rodziny, Przyjaciół i Sąsiadów
na Jasełka,
które wystawią uczniowie szkoły
w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 12.15

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE ROZPOCZYNA SIĘ
23 GRUDNIA 2015 ROKU (ŚRODA)
I TRWA DO 1 STYCZNIA 2016 ROKU (PIĄTEK).
DO ZAJĘĆ LEKCYJNYCH WRACAMY 4 STYCZNIA 2016 ROKU –
W PONIEDZIAŁEK.

5 STYCZNIA ODBĘDZIE SIĘ CHOINKA NOWOROCZNA DLA UCZNIÓW.

DZIEŃ 6 STYCZNIA JEST ŚWIĘTEM – WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

OGŁOSZENIE

Dzień 6 stycznia 2016 roku święto Trzech Króli jest dniem ustawowo wolnym od pracy –
w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie nie ma zajęć.

W dniu 5 stycznia 2016 roku
w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie
odbędzie się choinka noworoczna dla uczniów
organizowana przez Radę Rodziców w godzinach 9.00 -16.00.
9.00-12.00 oddziały: PP, 0, I, II, III
12.30-16.00 klasy: IVA, IVB, V, VI

Zaplanowany jest poczęstunek dla wszystkich uczniów fundowany przez Radę Rodziców.
Nie ma w tym dniu dowozu uczniów, prosimy rodziców o bezpieczny transport dla swoich dzieci.

OGŁOSZENIE
RODZICE UCZNIÓW KLAS I-VI,
KTÓRYM ZE WZGLĘDU NA CZAS PRACY, ZALEŻY NA TYM,
ABY W DNIACH 23, 24, 28, 29, 30, 31 GRUDNIA 2015
SZKOŁA ZAPEWNIŁA OPIEKĘ DZIECIOM,
SĄ PROSZENI O KONTAKT:
BEZPOŚREDNI Z WYCHOWAWCAMI KLAS,
TELEFONICZNY 41 372 0602
LUB E-MAILOWY; spdziebaltow@tlen.pl
DO PIĄTKU 18 GRUDNIA 2015
TAK, ABY SZKOŁA MOGŁA ZORGANIZOWAĆ ZAJĘCIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB UCZNIÓW.

W W/W DNIACH PRZEDSZKOLE PRACUJE NORMALNIE.

OGŁOSZENIE

W DNIU 29 WRZEŚNIA 2015 ROKU
ODBĘDZIE SIĘ WYWIADÓWKA
DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP DZIEBAŁTÓW

O GODZINIE 15.00 SPOTKANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI W SALACH:
KL I SALA NR 16 WYCHOWAWCA P. ALEKSANDRA ŚWIERCZ
KL II SALA NR 17 WYCHOWAWCA P. IWONA ŻYCHLIŃSKA
KL III SALA NR 21 WYCHOWAWCA P. JADWIGA SMOŁUCH

O GODZINIE 15.00 SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO      I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA DOLNYM HOLU          Z DYREKTOREM SZKOŁY, A NASTĘPNIE SPOTKANIA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW Z WYCHOWAWCAMI    W SALACH:
PP SALA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WYCHOWAWCA P. WIOLETTA CHRABĄSZCZ
KL 0 SALA NR 10 WYCHOWAWCA P. MAGDALENA CYBULSKA

O GODZINIE 16.00 SPOTKANIE WSZYSTKICH RODZICÓW Z DYREKTOREM SZKOŁY NA DOLNYM HOLU I POGADANKA PEDAGOGA SZKOLNEGO,                    A NASTĘPNIE SPOTKANIA RODZICÓW KLAS STARSZYCH Z WYCHOWAWCAMI      W SALACH:
KL IV A SALA NR 27 WYCHOWAWCA P. M. JAKUBOWSKA
KL IV B SALA NR 15 WYCHOWAWCA P. R. ROBAK
KL V SALA NR 25 WYCHOWAWCA P. JUSTYNA WIERZBICKA-OKŁA
KL VI SALA NR 26 WYCHOWAWCA P. IWONA KASIELSKA

O GODZINIE 17.00 SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KLASOWYCH RAD RODZICÓW   Z DYREKTOREM SZKOŁY W SALI NR 15

NAUCZYCIELE BĘDĄ PEŁNIĆ DYŻUR W POKOJU NAUCZYCIELSKIM DO GODZINY 18.00

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

1 WRZEŚNIA 2015 ROKU GODZINA 09.00

Autobus dla uczniów dowożonych do szkoły kursuje według rozkładu takiego, jak w roku szkolnym – wyjazd z Końskich o godzinie 7.45, powrót – spod szkoły o godzinie 11.20

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 5 października 2010 roku (Dz. U. 186 poz. 1245)
w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni:
13 października 2014 roku,
10 listopada 2014 roku ,
2 stycznia 2015 roku,
5 stycznia 2015 roku – w tym dniu będzie zabawa choinkowa,
1 kwietnia 2015 roku – dzień sprawdzianu szóstoklasisty,
5 czerwca 2015 roku

W tych dniach dla uczniów klas 0 – VI nie ma lekcji, obiadu i dowozu, takiego jak w dni pracy szkoły.
Nauczyciele pełnią w tych dniach dyżur w szkole, uczniowie mają wolne.
Małe Przedszkole pracuje w te dni normalnie.

W DNIU 14 MAJA 2015 ROKU
O GODZINIE 16.00
ODBĘDZIE SIĘ WYWIADÓWKA
DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP DZIEBAŁTÓW

O GODZINE 16.00 SPOTKANIE WSZYSTKICH RODZICÓW Z DYREKTOREM SZKOŁY NA DOLNYM HOLU

PO ZEBRANIU OGÓLNYM SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH:

PP SALA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WYCHOWAWCA P. WIOLETTA CHRABĄSZCZ
KL 0 SALA NR 10 WYCHOWAWCA P. MARIANNA PADUSIŃSKA

KL I SALA NR 17 WYCHOWAWCA P. JANINA OŁOWNIA
KL II SALA NR 16 WYCHOWAWCA P. JADWIGA SMOŁUCH
KL IIIA SALA NR 25 WYCHOWAWCA P. ALEKSANDRA ŚWIERCZ
KL IIIB SALA NR 21 WYCHOWAWCA P. IWONA ŻYCHLIŃSKA

KL IV SALA NR 26 WYCHOWAWCA P. JUSTYNA WIERZBICKA-OKŁA
KL V SALA NR 15 WYCHOWAWCA P. IWONA KASIELSKA
KL VI SALA NR 27 WYCHOWAWCA P. EWA WOLSKA

OGŁOSZENIE

Szanowne: Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski
Szkoły i Punktu Przedszkolnego w Dziebałtowie

Zgodnie z § 9 ust.3a Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2013 roku poz. 560)
Dyrektor informuje, że Szkole i Punkcie Przedszkolnym w Dziebałtowie zakończyła się ewaluacja zewnętrzna, a raporty są dostępne na stronie internetowej npseo.pl pod adresem:
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000317417156.pdf
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000305146150.pdf