OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 5 października 2010 roku (Dz. U. 186 poz. 1245)
w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni:
13 października 2014 roku,
10 listopada 2014 roku ,
2 stycznia 2015 roku,
5 stycznia 2015 roku – w tym dniu będzie zabawa choinkowa,
1 kwietnia 2015 roku – dzień sprawdzianu szóstoklasisty,
5 czerwca 2015 roku

W tych dniach dla uczniów klas 0 – VI nie ma lekcji, obiadu i dowozu, takiego jak w dni pracy szkoły.
Nauczyciele pełnią w tych dniach dyżur w szkole, uczniowie mają wolne.
Małe Przedszkole pracuje w te dni normalnie.

W DNIU 14 MAJA 2015 ROKU
O GODZINIE 16.00
ODBĘDZIE SIĘ WYWIADÓWKA
DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP DZIEBAŁTÓW

O GODZINE 16.00 SPOTKANIE WSZYSTKICH RODZICÓW Z DYREKTOREM SZKOŁY NA DOLNYM HOLU

PO ZEBRANIU OGÓLNYM SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH:

PP SALA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO WYCHOWAWCA P. WIOLETTA CHRABĄSZCZ
KL 0 SALA NR 10 WYCHOWAWCA P. MARIANNA PADUSIŃSKA

KL I SALA NR 17 WYCHOWAWCA P. JANINA OŁOWNIA
KL II SALA NR 16 WYCHOWAWCA P. JADWIGA SMOŁUCH
KL IIIA SALA NR 25 WYCHOWAWCA P. ALEKSANDRA ŚWIERCZ
KL IIIB SALA NR 21 WYCHOWAWCA P. IWONA ŻYCHLIŃSKA

KL IV SALA NR 26 WYCHOWAWCA P. JUSTYNA WIERZBICKA-OKŁA
KL V SALA NR 15 WYCHOWAWCA P. IWONA KASIELSKA
KL VI SALA NR 27 WYCHOWAWCA P. EWA WOLSKA

OGŁOSZENIE

Szanowne: Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski
Szkoły i Punktu Przedszkolnego w Dziebałtowie

Zgodnie z § 9 ust.3a Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2013 roku poz. 560)
Dyrektor informuje, że Szkole i Punkcie Przedszkolnym w Dziebałtowie zakończyła się ewaluacja zewnętrzna, a raporty są dostępne na stronie internetowej npseo.pl pod adresem:
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000317417156.pdf
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000305146150.pdf

Społeczność Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie:
przedszkolaki i uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy,
serdecznie dziękują Państwu Radnym Rady Miasta i Gminy Końskie w osobach:

1. Kozerawski Marek
2. Wiśniewska Lidia
3. Borkowska Dorota
4. Cygankiewicz Karol
5. Dajer Artur
6. Dudka Mirosław
7. Galant Barbara
8. Górecki Lucjan
9. Grzegorczyk Krzysztof
10. Hybik Zbigniew
11. Kosierkiewicz Andrzej
12. Kucharski Zbigniew
13. Maciejczyk Regina
14. Malicki Wiesław
15. Pisiałek Paweł
16. Rozmus Helena
17. Słowik Gustaw
18. Stefańczyk Beata
19. Wilk Teresa
20. Zielińska Barbara
Którzy poparli uchwałę pozwalającą na zaprojektowanie
dla nas hali gimnastycznej.

Polecamy się pamięci, prosząc o jak najszybszą budowę!

OGŁOSZENIE

Dzień 6 stycznia 2015 roku święto Trzech Króli jest dniem ustawowo wolnym od pracy – w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie nie ma zajęć.

W dniu 5 stycznia 2015 roku
w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie
odbędzie się choinka noworoczna dla uczniów
organizowana przez Radę Rodziców w godzinach 9.00 -15.00.
9.00-12.00 oddziały: PP, 0, I, II, IIIA, IIIB
12.00-15.00 klasy: IV,V, VI

Zaplanowany jest poczęstunek dla wszystkich uczniów fundowany przez

Radę Rodziców.
Nie ma w tym dniu dowozu uczniów, prosimy rodziców o bezpieczny transport dla swoich dzieci.

 

OGŁOSZENIE

RODZICE UCZNIÓW KLAS 0-VI,
KTÓRYM ZE WZGLĘDU NA CZAS PRACY, ZALEŻY NA TYM,
ABY W DNIACH 22, 23, 24, 29, 30, 31 GRUDNIA 2014
SZKOŁA ZAPEWNIŁA OPIEKĘ DZIECIOM,
SĄ PROSZENI O KONTAKT:
BEZPOŚREDNI Z WYCHOWAWCAMI KLAS,
TELEFONICZNY 41 372 0602
LUB E-MAILOWY; spdziebaltow@tlen.pl
DO ŚRODY 17 GRUDNIA 2014
TAK, ABY SZKOŁA MOGŁA ZORGANIZOWAĆ ZAJĘCIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB UCZNIÓW.

W W/W DNIACH MAŁE PRZEDSZKOLE PRACUJE NORMALNIE.

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA DLA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE ROZPOCZYNA SIĘ

22 GRUDNIA 2014 ROKU (PONIEDZIAŁEK)

I TRWA DO 1 STYCZNIA 2015 ROKU (CZWARTEK).

DO ZAJĘĆ LEKCYJNYCH WRACAMY 7 STYCZNIA 2015 ROKU

WE ŚRODĘ.

 DZIEŃ 2 I 5 STYCZNIA SĄ WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

2 STYCZNIA NAUCZYCIELE PEŁNIĄ DYŻUR OPIEKUŃCZY,

5 STYCZNIA ODBĘDZIE SIĘ CHOINKA NOWOROCZNA DLA UCZNIÓW.