Klasa I

16.03.2020 – 20.03.2020

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej komunikuje się z uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

23.03.2020 – 27.03.2020