ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

Za nami pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Dziebałtowie. Pierwszaki uroczyście ślubowały i zostały oficjalnie przyjęte do szkolnej społeczności w obecności rodziców. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Michał Cichocki, zastępca burmistrza Krzysztof Jasiński, dyrektora  Beata Zbróg, wychowawca klasy pierwszej Janina Ołownia, rodzice i najbliżsi członkowie rodzin ślubujących pierwszaków. Za pomocą wielkiego ołówka burmistrzowie Końskich Michał Cichocki i Krzysztof Jasiński w towarzystwie Pani dyrektor Beata Zbróg  pasowali na uczniów pierwszoklasistów. Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy. Ksiądz proboszcz Wiesław Szymkiewicz poświęcił plecaki i przybory szkolne.

 

Spotkanie z rycerzami

PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIE Z RYCERZEM I SZLACHCICEM.

           3 października 2014 roku kolejny raz do naszej szkoły przybyła grupa Rekonstrukto z żywą lekcją historii. Uczniowie poznali rodzaje broni średniowiecznej, zasady życia rycerstwa oraz strój szlachcica Sarmaty. Największym zainteresowaniem cieszyły się narzędzia tortur i szable. Mamy nadzieję, że zdobytą  wiedzę uczniowie wykorzystają  na zajęciach lekcyjnych.

 

DZIEŃ TALENTÓW

 Dzień Talentów 2014

    Tegoroczny Dzień Talentów rozpoczęliśmy od spotkania z absolwentem naszej szkoły – Michałem Kuletą, który obecnie zdobywa wykształcenie w Anglii. Jego obecność była doskonałą okazją do poznania angielskich zwyczajów szkolnych i pozaszkolnych. Uczniowie zadawali Michałowi wiele pytań świadczących o zainteresowaniu spotkaniem.

Kolejne godziny upłynęły na rozgrywkach sportowych . Mecz  nauczyciele – uczniowie zakończył się zwycięstwem szóstoklasistów, którzy dzielnie zdobywali punkty w kolejnych setach.  Na zakończenie zostały wręczone nagrody dla uczestników konkursu recytatorskiego oraz zaprezentowano zdjęcia wykonane w ramach konkursu „ Wiosna w obiektywie młodego fotografa”. Takie chwile pozwalają spojrzeć na szkołę i naukę z zupełnie innej perspektywy.

 

 

Nowe miejsce do zabaw i ćwiczeń.

Nowe atrakcje dla najmłodszych.

W naszej szkole 17 lutego 2014 roku została oddana do użytku wyremontowana salka rekreacyjna.  Wyposażona jest w pomoce dydaktyczne   uzyskane  dzięki  dofinansowaniu w rządowym   programie „ Radosna szkoła”. W szczególności będą z niej korzystać uczniowie przedszkola i klas młodszych. Wesołą atmosferę zajęć ruchowych zapewni ciepła kolorystyka i możliwość aranżacji własnych konstrukcji.  Życzymy miłej zabawy.

Dzień Babci i Dziadka

        Program artystyczny dla Babci i Dziadka przygotowała  wnuków gromadka .

            W ostatnim dniu przed feriami uczniowie klas młodszych i starszych przygotowali program słowno- muzyczny. Zaprezentowali go przed babciami i dziadkami, którzy w tym dniu świętowali swój dzień w naszej szkole. Najmłodsi, czyli przedszkolaki, oddział zerowy oraz sekcja biblioteczna z klasy V wyraziła swą miłość  oraz wdzięczność za poświęcony czas śpiewem, tańcem i recytacją . Dla wielu osób to wydarzenie miało szczególny charakter, bo dziadkowie są zawsze dla dziecka wyjątkowymi osobami.

 

Nabór do Punktu Przedszkolnego

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie ogłasza nabór na wolne miejsca w Punkcie Przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015

od dnia 01 lutego 2014r.

Wnioski zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego wydaje Dyrektor.
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku   

                              do 15 marca 2014r.

Rodzic ma prawo złożyć wnioski do trzech przedszkoli
 z podaniem kolejności wyboru. O przyjęciu dziecka  do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna wg  zasad określonych w załączonym Regulaminie.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w placówce w dniu 31 marca 2014r.

Zapisy na rok szkolny 2014/2015

OGŁOSZENIE – ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie informuje,  że zapisy dzieci do klasy pierwszej odbędą się w dniach  17 luty – 28 marca 2014 roku i dotyczą:

dzieci urodzonych w latach 2007 i 2008 (obowiązkowo urodzone do końca czerwca)

Zapisy u dyrektora szkoły w godzinach pracy oddziałów szkolnych lub
w dni pracy sekretarki w sekretariacie szkoły (7.00 – 15.00)

Dodatkowe informacje tel. 41 372 06 02


OGŁOSZENIE – ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie informuje, że zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych szkoły odbędą się w dniach  1 luty – 15 marca 2014 roku i dotyczą:

Oddział przedszkolny („zerówka”) dzieci urodzone w latach 2008 (urodzone od 1.07 do 31.12)         i 2009 (obowiązkowo)

 Punkt przedszkolny
(Małe Przedszkole) dzieci urodzone w latach 2010 i 2011 (do końca sierpnia)
Zapisy u wychowawców w godzinach pracy oddziałów (8.00 – 13.00) lub
w dni pracy sekretarki w sekretariacie szkoły ( 7.00 – 15.00)
Dodatkowe informacje tel. 41 372 06 02