Drzewka pokoju

To w rękach dorosłych są losy całego świata. Klas 2a i 2b podczas zdalnych zajęć wykonała ,,Drzewka pokoju” z ważnym przesłaniem do dorosłych z całego świata.