Święto Narodowe Trzeciego Maja

Źródło: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Swieto-Konstytucji-3-Maja-2020 

Święto Konstytucji zostało ustanowione w 1919, przywrócono je po okresie PRL w 1990. 3 maja to oficjalne święto państwowe i dzień ustawowo wolny od pracy.  3 maja obchodzone jest także święto kościelne. W kościele katolickim w Polsce 3 maja to Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku w celu uregulowania ustroju prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przywódcy stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim wykorzystali zbliżające się święta wielkanocne do zwołania Sejmu, który przegłosował ustawę przy obecności zaledwie 1/3 posłów. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie spisana konstytucja. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Fotografie poniżej

Jan Matejko Konstytucja 3 Maja 1791 roku

Odręcznie pisana Ustawa Rządowa i pieczęć Stanisława Augusta

Sala Senatorska – widok współczesny

Kopia Konstytucji 3 maja eksponowana w Sali Senatorskiej

Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Król Stanisław August Poniatowski

    Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja i 3 maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.  

Obchody Święta 3 Maja kilkadziesiąt lat temu  i współcześnie

      

                       

 

                                                                          

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uroczystości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.