Wolność kocham i rozumiem…

Uroczyste odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”