Najlepsi wydrukują wszystko


„ProgramujeMY kielecki” to projekt, którego celem jest umożliwienie uczniom klas I-III szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
W projekcie brało udział 200 nauczycieli oraz blisko 2000 uczniów z 56 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. świętokrzyskiego. Wśród nich była nasza szkoła, a reprezentowały ją nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Jadwiga Smołuch, Aleksandra Świercz, Iwona Żychlińska, Magdalena Cybulska oraz wychowawcy z grup przedszkolnych Wioletta Chrabąszcz i Katarzyna Gonciarz. Celem projektu było podniesienie i rozwój kompetencji uczestników w zakresie technologii komunikacyjno – informacyjnych (TIK). Pedagodzy biorący udział w projekcie, w oparciu o specjalnie przygotowane na potrzeby projektu scenariusze zajęć, przeprowadzili w swoich szkołach zajęcia pozalekcyjne. Podczas nich uczniowie, m.in. budowali roboty, a następnie przy użyciu komputera i dedykowanego oprogramowania programowali ich działanie i wprawiali je w ruch. Nad całością działań czuwał trener lokalny – Pan Adam Kacperski. Podsumowaniem pracy był konkurs na najciekawsze zajęcia z programowania z wykorzystaniem klocków Lego WeDo 1.0 według autorskiego scenariusza. Nasz scenariusz „Siła odśrodkowa. KARUZELA” został nagrodzony w ramach drugiej edycji konkursu „ProgramujeMY kielecki” w którym nagrodą główną była drukarka 3D. Pozostaje nam teraz wykorzystać zdobyte umiejętności .

Nagrodzone zajecia  😀😀😀

https://www.youtube.com/watch?v=Lz326ctIh9k&feature=share

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty i Programy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.