Wspólne drugie śniadanie

Każdy człowiek, a zwłaszcza dziecko, powinien odżywiać się regularnie i spożywać
w ciągu dnia posiłek przeciętnie co 3-4 godziny. Jest to podstawowy element
zdrowego żywienia, warunkujący prawidłowy rozwój dziecka, jego dobre samopoczucie
i dyspozycję do uczenia się. Pamiętają o tym nasi uczniowie, którzy wraz z wychowawcami przygotowali drugie śniadanie. Klasa IV wykorzystała w tym celu wiedzę zdobytą w ramach programu Trzymaj formę.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

POSEGREGUJ SWE ODPADY, BO PRZYRODA NIE DA RADY.
CZY BUTELKA, CZY PAPIEREK KAŻDE MA SWÓJ KONTENEREK!
W ramach realizacji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury dzieci poznały pojęcie recyklingu. Uczyły się rozpoznawać materiał, z którego zrobiony jest dany przedmiot i efektywnego segregowania odpadów. Dowiedziały się, jak wygląda proces powstawania surowców i ich przetwarzania. Przedszkolaki stworzyły ze zużytych butelek fantastyczne instrumenty.

PROJEKT ” DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

 

Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”. Program będzie promował zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci. W ramach edukacji pośredniej to nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, w trakcie których dowiedzą się, jak skutecznie wyrabiać u swoich podopiecznych prawidłowe nawyki zdrowotne.

NARODOWE ŚWIĘTO

 

OGŁOSZENIE

Szanowne: Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski
Szkoły i Punktu Przedszkolnego w Dziebałtowie

Zgodnie z § 9 ust.3a Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2013 roku poz. 560)
Dyrektor informuje, że Szkole i Punkcie Przedszkolnym w Dziebałtowie zakończyła się ewaluacja zewnętrzna, a raporty są dostępne na stronie internetowej npseo.pl pod adresem:
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000317417156.pdf
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000305146150.pdf

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

CO SIĘ DZIEJE GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?

Podczas tych zajęć dzieci spotkały się z pielęgniarką. Zwiększyły swoją wiedzę na temat skutków palenia papierosów. Poznały historyjkę o podróży Dinusia pociągiem. Śpiewały i tańczyły przy piosence o Dinku. Wyklejały w grupach portret Dinusia kulkami zielonej bibuły.

JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?

W ramach realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas ’’ dzieci poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu tytoniowego. Wiedzą gdzie jest czyste, świeże powietrze, rozpoznają przyjemne zapachy. Potrafią również powiedzieć, które zapachy są nieprzyjemne, kiedy im się trudno oddycha. Poznały maskotkę programu dinozaura Dinka, z którym uczyły się piosenki o tym, że palenie jest szkodliwe. Kolorowały portret Dinusia i wybrane emblematy kwiatów.

”CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS „

W ramach realizacji programu ”CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” odbyły się zajęcia na temat :Jak uniknąć dymu papierosowego? Celem był wzrost kompetencji dzieci w zakresie umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy. Przedszkolaki dowiedziały się, że istnieje zakaz palenia w miejscach publicznych. Obejrzały prezentację ukazującą szkodliwość palenia, utrwaliły nabyte podczas wcześniejszych zajęć wiadomości. Wykonały znaczek z zakazem palenia, który zabiorą do swoich domów. Wspólnie z rodzicami wykonały plakat pod hasłem: NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ. Na konie zajęć zaśpiewały piosenkę o Dinusiu.