OGŁOSZENIE

Szanowne: Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski
Szkoły i Punktu Przedszkolnego w Dziebałtowie

Zgodnie z § 9 ust.3a Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2013 roku poz. 560)
Dyrektor informuje, że Szkole i Punkcie Przedszkolnym w Dziebałtowie zakończyła się ewaluacja zewnętrzna, a raporty są dostępne na stronie internetowej npseo.pl pod adresem:
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000317417156.pdf
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000305146150.pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.