KODEKS KLASOWY

KODEKS KLASOWY  – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WSZYSTKICH UCZNIÓW KLASY III