Zadania do samodzielnej pracy w domu

Poniżej zamieszczamy materiały i zadania do samodzielnej pracy dla każdej z klas:

 

PRZEDSZKOLE
KLASA 0 KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV
KLASA V KLASA VI KLASA VII KLASA VIIIA KLASA VIIIB