Szesnastu wspaniałych. Burmistrz przyznał stypendia

 

Naszej absolwentce Weronice Cichackiej serdecznie gratulujemy !!!

Szesnastu wspaniałych. Burmistrz przyznał stypendia [wideo, zdjęcia]

Zaszufladkowano do kategorii Uroczystości | Dodaj komentarz

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA

19 października dzieci z oddziału zerowego obchodziły Dzień Bezpiecznego Komputera. Odbyła się pogadanka  na temat bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu,  jego zalet oraz wad. Przedszkolaki wysłuchały bajki o przygodach małego robocika Necia oraz doskonale poradziły sobie w konkursie quizowym nt obejrzanych bajek. Miały okazje sprawdzić,że komputer służy nie tylko do gier ale pomaga w zdobywaniu różnych umiejętności i że należy z niego korzystać w obecności rodziców.

Zaszufladkowano do kategorii Wieści z klasy | Dodaj komentarz

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów i Przedszkolaków SP w Dziebałtowie

W związku z niepokojącymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej
i wśród okolicznych mieszkańców pragnę poinformować, że na dziś nie ma w szkole i przedszkolu przypadków dzieci i pracowników chorych lub zarażonych wirusem COVID-19.

Szkoła w tym zakresie współpracuje na bieżąco z Powiatowym Inspektorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich i to on, i tylko on wydaje decyzje odnośnie postępowania epidemicznego w tym zakresie.

Jednocześnie przypominamy i prosimy o nie posyłanie do placówki dzieci z jakimikolwiek objawami infekcji dróg oddechowych – nie tylko mogą być źródłem zakażenia dla innych, ale również same są bardziej podatne na zakażenie.

Z poważaniem Beata Zbróg
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

Zaszufladkowano do kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY | Dodaj komentarz

Instrukcja uruchomienia Microsoft Teams

Instrukcja do pobrania w formacie pdf poniżej
Teams instrukcja

Link do pobrania programu Microsoft Teams:
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice

W dniach 21-24 września 2020 roku odbędą się klasowe wywiadówki, w terminach ustalonych przez wychowawców klas.

W czwartek – 24 września 2020 roku na starej sali gimnastycznej o godzinie 17.00 odbędzie się pierwsze zebranie nowej Rady Rodziców SP Dziebałtów.
Zapraszam na nie, po jednym przedstawicielu Klasowych Rad Rodziców tak, aby mogło się ukonstytuować Prezydium RR. W planie obrad m.in.: wybory Zarządu (przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i sekretarza), przyjęcie Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, Zasad ubioru ucznia (proszę się z nimi zapoznać na naszej stronie www.spdziebaltow.pl), dni wolnych – dyrektorskich, organizacji imprez, składek.

Zapraszam serdecznie.

Z poważaniem Beata Zbróg
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

Zaszufladkowano do kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY | Dodaj komentarz

„ Całe życie jest szkołą „

Jan Amos Komeński

11 września 2020 roku był wyjątkowym dniem dla pierwszaków, którzy złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie. Pierwszaki zostały wprowadzone przez swoją wychowawczynie panią Magdalenę Cybulską do sali gimnastycznej, w której z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zabrani byli rodzice i opiekunowie. Pani dyrektor Beata Zbróg przywitała zebranych gości i skierowała wiele ciepłych słów do pierwszoklasistów. W części artystycznej uczennice i uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali przygotowany program artystyczny: wiersze, tańce i piosenki     w  których witali szkołę i opowiadali o początkach nowego szkolnego życia.

Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowali być dobrymi i uczciwymi, strzec honoru i dobrego mienia szkoły , szanować swoich nauczycieli, rodziców i kolegów, uczyć się jak kochać Ojczyznę. Po ślubowaniu pani dyrektor pasowała pierwszaków na uczniów.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Nie zabrakło też upominków od rówieśników i rodziców. Najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów na drodze edukacji.

 

Zaszufladkowano do kategorii Uroczystości | Dodaj komentarz

Projekt „Zdalna szkoła”

Kwiecień 2020 r.

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu Gmina Końskie, po złożeniu stosownego wniosku i podpisaniu umowy, zakupiła 41 laptopów, za kwotę 102 459,14 zł   dotacja z środków projektu  wynosiła 100 000,00  zł.  Laptopy za pośrednictwem dyrektorów szkół, nieodpłatnie użyczono uczniom i nauczycielom, aby w czasie trwającej pandemii COVID-19, mogli  realizować  zajęcia edukacyjne prowadzone  w systemie kształcenia zdalnego.

Od 15 maja 2020 r.  uruchomiony został kolejny nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej -„Zdalna szkoła+”.  Wsparcie finansowe zostało skierowane pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym zwłaszcza uczniów z rodzin wielodzietnych(3+).
Tym razem Gmina Końskie otrzymała grant w wysokości 105 000,00 zł.
Zakupiono i przekazano do szkół  37 laptopów
, które  przez dyrektorów szkół , zostały użyczone  uczniom z rodzin wielodzietnych  ( rodziny z co najmniej trójką dzieci, w tym jednym będącym uczniem szkoły).    Zakupione laptopy pomogły rozwiązać problemy braku odpowiedniego sprzętu, potrzebnego do kształcenia zdalnego.

Czytaj dalej…

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

Rozkład jazdy busów w linku poniżej

https://umkonskie.pl/wp-content/uploads/2020/08/linia_11_konskie_sielpia_20200827.pdf

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Dodaj komentarz

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Przedszkolaki

Zapraszam na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

 1 września 2020 roku.

O godzinie 9.00 zapraszamy przedszkolaków z Punktu i Oddziału Przedszkolnego oraz pierwszoklasistów na boisko szkolne.

Dziecku może towarzyszyć jeden z rodziców/opiekunów w środkach ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe).

Jeśli nie będzie sprzyjającej pogody, proszę zastosować się do zaleceń wychowawców: PP – p. Katarzyny Gonciarz, 0 – p. Wioletty Chrabąszcz i kl. I – p. Magdaleny Cybulskiej.


O godzinie 9.00 wejściem głównym do szkoły

(przy którym będą czekać wychowawcy)

 zapraszamy samych uczniów:

klasa II p. Jadwiga Smołuch sala 16,

klasa IIIA p. Aleksandra Świercz sala 25,

klasa IIIB p. Dagmara Snochowska sala 21,


O godzinie 10.00 wejściami bezpośrednimi na halę sportową

 (przy których będą czekać wychowawcy)

zapraszamy samych uczniów:

klasa IV p. Katarzyna Kosmal sala atlas,

klasa V p. Justyna Wierzbicka-Okła sala fitness

O godzinie 10.00 wejściem głównym do budynku szkoły

 (przy którym będą czekać wychowawcy)

zapraszamy samych uczniów:

 klasa VI p. Ewa Wolska sala 27,

klasa VII p. Ewa Salagierska sala 15,

klasa VIII p. Iwona Kasielska sala 26

Proszę pamiętać, że zgodnie z pkt. 1 Procedur bezpieczeństwa:

do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Drogie Przedszkolaki, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy

Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

życzę: dobrego, spokojnego, pełnego sukcesów edukacyjnych, a nade wszystko

 zdrowego nowego roku szkolnego 2020/21 !

Z poważaniem dyrektor szkoły

 Beata Zbróg

Procedury bezpieczeństwa na terenie SP Dziebałtowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10 obowiązujace od 1 września 2020r.

Zgoda rodzica na pomiar temperatury w SP Dziebałtów

 

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY | Dodaj komentarz

Ogłoszenie w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół

OŚWIADCZENIE

CENNIK BILETÓW – UCHWAŁA R M

Rozkłady jazdy Marczak

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz