Kl.III

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  korzysta z komunikatora Messanger i poczty elektronicznej.