Kl.I

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej komunikuje się z uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej.