Kl.0

Nauczyciel edukacji przedszkolnej kontaktuje się z wychowankami i ich rodzicami za  pomocą poczty elektronicznej.