NASZA SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIEBAŁTOWIE

 BIERZE UDZIAŁ REALIZACJI ZADANIA

 1. „PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZEJ

 W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE KOŃSKIE”

Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich w dniu 17 maja 2017 roku zawarł umowę dotacji nr 195/17 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Końskie, która dotyczy dofinansowania zadania pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno–przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Końskie”. Zgodnie z umową, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach udzieli Gminie Końskie na realizację tego zadania dotacji w kwocie do 40 000,00 zł, stanowiącej 66,69 % kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 59 977,00 zł. Nowe pomoce dydaktyczne i wyposażenie do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej otrzymają Szkoła Podstawowa nr 2              w Końskich oraz Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie.

W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole realizowało już po raz kolejny program edukacyjny ,,Czyste powietrze wokół nas”.

Celem programu było:

 • uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Czy czyste jest powietrze wokół nas?  Idziemy to sprawdzić!

Na pierwszych zajęciach dzieci udały się na spacer po najbliższej okolicy, aby zaobserwować jak najwięcej dymów oraz to, skąd one się wydobywają.

ZOBACZCIE CO ZAOBSERWOWALISMY!

Na  drugich zajęciach dzieci rysowały zaobserwowane podczas spaceru dymy.

Wiemy już: Co i dlaczego dymi? Jakie kolory mają dymy. Co dymi najmocniej ,co najsłabiej.

Jak się czuję  kiedy dymi papieros?

Na kolejnych zajęciach dzieci wyobraziły sobie, że przeniosły się na zieloną łąkę gdzie rosło  mnóstwo pięknych kwiatów a powietrze było czyste i  świeże. Było to bardzo miłe i przyjemne. Wyobraziły sobie również jakie zapachy są w miejscu, gdzie pali się papierosy. Poznały dinozaura Dinka, którego portret wyklejały kuleczkami bibuły.

Jak unikać dymu papierosowego?

Na ostatnich zajęciach dzieci rysowały znaczki ”NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”, oglądały prezentację, wskazywały miejsca w których nie wolno palić papierosów oraz rozmawiały ze szkolną pielęgniarką na temat szkodliwości dymu papierosowego.

Mamy mocne strony- razem możemy więcej.

Uczniowie klasy 2 wraz  z wychowawcą p. A. Świercz włączyli się w realizację zadań Kampanii Społecznej,, Mamy mocne strony- razem możemy więcej!”. To ogólnopolska kampania odkrywania mocnych stron , która pomoże dziecku w lepszym radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami, takimi jak zmiana etapu kształcenia. Kampania organizowana jest przez wydawnictwo Operon.

Obraz w treści 1

Cele kampanii

 • uświadomienie mocnych stron
 • pokazanie dzieciom,  że ich siłą są mocne strony
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • budowanie poczucia wzajemnego szacunku i akceptacji

Jeżeli dzieci nauczą się doceniać siebie, będą też szanować innych oraz będą łatwiej radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Bratek rozpoczyna wielką i niezwykłą podróż. Od kwietnia do czerwca wspierał nauczycieli w odkrywaniu mocnych stron ich uczniów oraz nauczył dzieci cenić siebie i innych

Jednym z pierwszoplanowych zadań szkoły wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok 2016/2017 jest kształtowanie postaw i wychowania do wartości – Kampania Mamy mocne strony! doskonale wpisuje się z wyznaczony przez MEN kierunek. Pozwala realizować zadania szkoły w sposób ciekawy i twórczy.

Dzięki udziałowi w kampanii:

lepiej zintegruje zespół klasowy
 • zapobiegnie wykluczeniu z powodu różnic (kulturowych, społecznych, fizycznych)
 • uniknie konfliktów w zespole klasowym
 • wyzwoli potencjał uczniów
 • nauczy się współdziałać
 •  nauczy się tolerancji
 •  poradzi sobie z codziennymi wyzwaniami
 • zbuduje poczucie własnej wartości
 •  rozwinie poczucie akceptacji siebie i swoich kolegów
Uczeń:
 • nauczy się współdziałać
 •  nauczy się tolerancji
 •  poradzi sobie z codziennymi wyzwaniami
 • zbuduje poczucie własnej wartości
 •  rozwinie poczucie akceptacji siebie i swoich kolegów

 

Małe Przedszkole i oddział przedszkolny pod kierunkiem wychowawców Pani Wioletty Chrabąszcz i Magdaleny Cybulskiej uczestniczą w roku szkolnym 2016/2017 w :

Znalezione obrazy dla zapytania akademia wyobraźni

Więcej informacji o programie: http://www.akademia-playdoh.pl/

Zajęcia przedszkolaków  w ramach ogólnopolskiego programu Edukacyjnego PLAY-DOH pod kierunkiem p. Wioletty Chrabąszcz.

„KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

/rEnqnMeoUGN_3DA-s7tkMZF1Rjbde_jubhCMm-ihFbNNS_yvPUHJxZN7kajCOeKt6BBVo3euS8rQw9BLSkOoqe4gX4ZuixBt=w1280-h800-no
Oddział przedszkolny i Małe Przedszkole przystąpiło w październiku 2016 roku do edukacyjnego programu „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”.

Do placówki dotarły materiały w postaci książeczki dla nauczyciela, książeczek dla przedszkolaków, scenariuszy i kart pracy, które posłużą do pracy z dziećmi i wprowadzą je w świat zdrowego odżywiania i stylu życia, ochrony i szacunku dla przyrody i środowiska oraz aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

. Zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ PRZYRODY dlatego:

 • dbamy o rośliny i zwierzęta
 • chronimy lasy
 • oszczędzamy energię oraz wodę

kl.0

Małe Przedszkole:

 • Ruch to ważna sprawa  Kubuś dzieciom podpowiada

Celem  zajęć było propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez korzystanie z szerokiej gamy aktywności fizycznych ,takich  jak: zabawa ruchowa, spacer, gimnastyka.Na gimnastykę jest zawsze czas. Podskocz dwa razy, skłoń się choć raz.      Bo każde dziecko już o tym wie, chcesz rosnąć zdrowo poruszaj się!

 • PORZĄDEK W ŚMIECIACH.   SEGREGUJEMY!

  W ramach zajęć przedszkolaki dowiedziały się jak segregować śmieci, poznały ekologiczną bajkę o Zielonym Kapturku oraz  pojęcie recyklingu. Z okazji Święta Ziemi składając przyrzeczenie małego ekologa otrzymały ordery PRZYJACIELA PRZYRODY.

 • DZIEŃ MARCHEWKI

  Będzie zdrowy każdy zuch, gdy marchewkę je za dwóch!

  U Kubusia dziarska mina ,bo marchewkę co dzień wcina!

  Dzieci wiedzą, że marchew jest zdrowa i lubiana nie tylko przez ludzi ale i przez zwierzęta. By być zdrowym należy jeść dużo warzyw i owoców. W trakcie roku szkolnego dzieci robiły owocowe szaszłyki, smaczne kanapki, piły soki owocowo-warzywne.Dzięki realizacji niniejszego programu nasze przedszkole otrzymało certyfikat „Kubusiowych Przyjaciół Natury”

   

 

Więcej na temat programu można znaleźć na stronie KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY.

 

 

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacji antytytoniowej pn. „Nie pal przy mnie, proszę” PDF Drukuj Email
 Znalezione obrazy dla zapytania nie pal przy mnie proszę prezentacja

Założenia programu:

 • skierowany do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej
 • stanowi 2 ogniwo w cyklu programów antynikotynowych
 • proponuje realizację metodami aktywizującymi, dostosowanymi do wieku
  i możliwości dzieci
 • podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.
 • proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • w programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).
 • ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie
  u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cel główny: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu

Cele szczegółowe:

 • uporządkowanie i poszerzenie informacji  nt. zdrowia
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

Do pobrania:

Realizacja programu kl. II wychowawca Pani Aleksandra Świercz.

BYŁA MOC…

Śniadanie Daje Moc

Dzień zdrowego śniadania obchodziliśmy w tym roku 8 listopada. W całej Polsce  na ławkach szkolnych, zamiast książek i zeszytów, królowały zdrowe i smaczne potrawy śniadaniowe.

Jak głosi idea programu:Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień.”

Dlatego, podobnie jak w ubiegłym roku dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. I-III w Szkole Podstawowej  w Dziebałtowie wraz z wychowawcami: Panią Magdaleną Cybulską, Jadwigą Smołuch, Aleksandrą Świercz, Iwoną Żychlińską i rodzicami przystąpili do ogólnopolskiej  akcji „Śniadanie Daje Moc”.

Celem programu było:

 • zwiększenie świadomości najmłodszych w kwestii prawidłowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem śniadania;
 • przyczynienie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację.

Akcja przeprowadzona została w ramach obchodów Europejskiego  Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and Cooking”).Dla naszych uczniów był to dzień szczególny. Mieli bowiem przygotować wielką śniadaniową ucztę  – wyjątkowe śniadanie!” Śniadanie, które miało dać wszystkim MOC, czyli energię do pracy, zabawy i nauki” jak wspomniała Pani dyrektor Beata Zbróg.

Śniadanie poprzedziliśmy zajęciami, które miały na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne jest spożywanie rano zdrowego posiłku. Pomagali im w tym bohaterowie akcji Tola i Maks. Uczniowie poznali 12 zasad zdrowego odżywiania się  oraz przypomnieli reguły zachowania się przy stole.Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w podjętej akcji. Nieoceniona okazała się pomoc rodziców, którzy wykazali się dużą kreatywnością i umiejętnościami kulinarnymi. Wyczarowali prawdziwe dzieła sztuki, które szybko znikały z talerzy. Pojawiło się wiele pomysłów na kolorowe i zdrowe kanapki, szaszłyki, sałatki,soki itp. Śniadanie było przepyszne, urozmaicone, niecodzienne mniam – palce lizać!.

Udział naszych uczniów w programie „Śniadanie daje moc” z pewnością przyczynił się do  zwiększenia ich   świadomość i rodziców, na temat roli śniadania w życiu dziecka dla jego prawidłowego funkcjonowania.

Witamy w 6. edycji Akademii Aquafresh

Znalezione obrazy dla zapytania akademia aquafresh

Oddział przedszkolny – wychowawca Magdalena Cybulska, bierze udział w roku szkolnym 2016/2017 w Ogólnopolskim programie Edukacji Zdrowotnej Akademie Aquafresz.

Foto relacja z przeprowadzonych zajęć:

Więcej informacji o programie na stronie:

http://www.akademia-aquafresh.pl/o-programie.html

Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

 Program realizuję Małe Przedszkole i oddział 0.

 Założenia programu:

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

 

Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

  1. Wycieczka.

  2. Co i dlaczego dymi.

Zajęcia z 18 marca.

  1. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

Zajęcia z 8 kwietnia.

  1. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

  2. Jak unikać dymu papierosowego?

Zajęcia z 29 kwietnia.

 

„Klub Bezpiecznego Puchatka”

„Klub Bezpiecznego Puchatka”

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły, ich rodzice oraz nauczyciele biorą udział w ogólnopolskim programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Jest to program edukacyjno – profilaktyczny, którego głównym celem jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Zadaniem przyświecającym tej akcji jest wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.

Program składa się z 4 modułów obejmujących następujące zagadnienia:

1. Bezpieczeństwo na drodze – poruszanie się po drodze, przechodzenie przez jezdnię bez sygnalizacji i z sygnalizacją świetlną, dziecko jako pasażer, bezpieczna jazda na rowerze.

2. Bezpieczeństwo w szkole – w klasie podczas zajęć, na przerwie, relacje z rówieśnikami.

3. Bezpieczeństwo w domu – zachowanie dziecka podczas nieobecności rodziców, niebezpieczne sytuacje, dziecko w sieci, na podwórku.

4. Bezpieczny odpoczynek – bezpieczne ferie zimowe, bezpieczne wakacje: bezpiecznie na kolonii i wycieczce, nad wodą, na słońcu.

Mamy nadzieję, że realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów, a nasza szkoła nabędzie prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

Klub Bezpiecznego Puchatka:
http://www.bezpiecznypuchatek.pl/dla-dzieci.html