Dnia 4 marca 2017 roku zmarł nasz wieloletni pracownik – konserwator
Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie

            KRZYSZTOF GRZELKA.         

Był osobą życzliwą, oddaną swojej pracy, uśmiechniętą i pełną humoru. Zawsze pochylony nad kluczykiem każdego ucznia.Mogliśmy liczyć na jego pomoc i wsparcie.
Msza pogrzebowa odbędzie się dnia 7 marca 2017 roku o godzinie 14.30 w Kościele Parafialnym w Dziebałtowie. 

Podobny obraz

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne. Pracownicy szkoły, Rodzice i Uczniowie

 

SUKCESY NASZYCH ABSOLWENTÓW

Każdego roku Szkołę Podstawową w Dziebałtowie opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają  w Gimnazjum. Ciekawi jesteśmy ich sukcesów, rozwijanych zainteresowań i pasji. Dlatego szkoła  pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów. Nauczyciele odwołując się do ich przykładu, motywują uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości, wskazują ich jako wzory do naśladowania i przykłady odnoszonych sukcesów.

Gratulujemy sukcesu !!!!!

Biologia :

Finalista: Marcin Kuleta

Geografia:

 Finaliści: Radosław Ludwikowski,Sylwia Grubarek

Chemia:

Finalistka: Sylwia Grubarek

Czytaj więcej: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/konskie/a/konkursy-przedmiotowe-w-gimnazjach-oto-wyniki-w-powiecie-koneckim,9789427/

      

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
– Statut Szkoły
Termin pobierania i składania zgłoszeń i wniosków : 16.02.2015 do 27.03.2015 r.

Formularze rekrutacyjne tj. zgłoszenie (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wniosek (dla dzieci spoza obwodu) do pobrania na stronie internetowej szkoły www.spdziebaltow.pl, lub          w sekretariacie.
Lista dzieci przyjętych zostanie opublikowana w budynku szkoły 1 kwietnia 2015r.

wniosek zgloszenia dziecka klasa I obwod wniosek zgloszenia dziecka klasa I poza obwod

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie ogłasza nabór na wolne miejsca         w Punkcie i Oddziale Przedszkolnym na rok szkolny 2015/2016
od dnia 02 lutego 2015r.

Wnioski zgłoszenia dziecka do Punktu i Oddziału Przedszkolnego są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku do 13 marca 2015r. Rodzic ma prawo złożyć wnioski do trzech przedszkoli z podaniem kolejności wyboru.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna wg zasad określonych w załączonym Regulaminie.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w placówce w dniu 31 marca 2015r.

Regulamin rekrutacji przedszkola wniosek zgloszenia dziecka na rok 2015 punkt przedszkolny

wniosek zgłoszenia dziecka na rok 2015 zerówka

 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…

ZAPROSZENIE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie wraz z opiekunami
serdecznie zapraszają
Rodziców, Rodziny, Przyjaciół i Sąsiadów
na Jasełka,
które wystawią uczniowie szkoły
w dniu 18 grudnia 2014 roku o godzinie 12.00             

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

1 WRZEŚNIA 2014 ROKU GODZINA 09.00

Autobus dla uczniów dowożonych do szkoły kursuje według rozkładu takiego, jak roku szkolnym – wyjazd z Końskich o godzinie 7.45, powrót – spod szkoły o godzinie 11.00

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

Podstawa prawna:

–      Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

–      Statut Szkoły

Termin pobierania i składania  zgłoszeń i wniosków : 17.02.2014  do  28.03.2014 r.

Formularze rekrutacyjne  tj. zgłoszenie (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wniosek (dla dzieci spoza obwodu) do pobrania na stronie internetowej szkoły  www.spdziebaltow.pl, lub w sekretariacie.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji przedszkola-1

Rekrutacja szkoła

wniosek zgłoszenia dziecka klasa I obwód

wniosek zgłoszenia dziecka klasa I poza obwód

wniosek zgłoszenia dziecka na rok 2014 punkt przedszkolny

wniosek zgłoszenia dziecka na rok 2014 zerówka

Nabór do Punktu Przedszkolnego

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie ogłasza nabór na wolne miejsca w Punkcie Przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015

od dnia 01 lutego 2014r.

Wnioski zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego wydaje Dyrektor.
Rodzic zobowiązany jest do zwrotu wypełnionego wniosku   

                              do 15 marca 2014r.

Rodzic ma prawo złożyć wnioski do trzech przedszkoli
 z podaniem kolejności wyboru. O przyjęciu dziecka  do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna wg  zasad określonych w załączonym Regulaminie.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną wywieszone w placówce w dniu 31 marca 2014r.

Zapisy na rok szkolny 2014/2015

OGŁOSZENIE – ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie informuje,  że zapisy dzieci do klasy pierwszej odbędą się w dniach  17 luty – 28 marca 2014 roku i dotyczą:

dzieci urodzonych w latach 2007 i 2008 (obowiązkowo urodzone do końca czerwca)

Zapisy u dyrektora szkoły w godzinach pracy oddziałów szkolnych lub
w dni pracy sekretarki w sekretariacie szkoły (7.00 – 15.00)

Dodatkowe informacje tel. 41 372 06 02


OGŁOSZENIE – ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie informuje, że zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych szkoły odbędą się w dniach  1 luty – 15 marca 2014 roku i dotyczą:

Oddział przedszkolny („zerówka”) dzieci urodzone w latach 2008 (urodzone od 1.07 do 31.12)         i 2009 (obowiązkowo)

 Punkt przedszkolny
(Małe Przedszkole) dzieci urodzone w latach 2010 i 2011 (do końca sierpnia)
Zapisy u wychowawców w godzinach pracy oddziałów (8.00 – 13.00) lub
w dni pracy sekretarki w sekretariacie szkoły ( 7.00 – 15.00)
Dodatkowe informacje tel. 41 372 06 02