Pamiętamy o tych, którzy odeszli – Dobra praktyka

Okres przed Świętami Wszystkich Świętych to odpowiedni moment na wspomnienie o tych, którzy odeszli od nas i czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych.
Dnia 26.10.2017r. dzieci z klas 0 – III z wychowawczyniami I.Żychlińską, M. Cybulską,      A. Wiatr i A. Świercz,wybrały się na Cmentarz Parafialny w Dziebałtowie. Celem wizyty było odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej, oddanie hołdu żołnierzom, którzy zginęli w walce o wyzwolenie kraju oraz zapalenie zniczy na ich grobach.
Uczniowie z  w zamyśleniu i skupieniu stawiali zapalone znicze na grobach. Dzieci pokazały, że wiedzą jak należy zachować się w takim miejscu. Była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego, która pozostanie uczniom naszej szkoły na długo w pamięci.

Najlepsze pieczone…

Dzień Pieczonego Ziemniaka – Nasza Dobra Praktyka

W tym dniu przedszkolaki wraz z wychowawczyniami W. Świercz, I.Żychlińska oraz klasy I-III z wychowawczyniami M.Cybulską, A.Wiatr i A. Świercz mieli kolejny raz okazję degustować pyszne pieczone ziemniaczki. Tym ziemniaczanym delicjom towarzyszyły gry i zabawy.

W bibliotece…

Uczniowie klasy pierwszej,drugiej i trzeciej  w ramach prowadzonej w szkole Innowacji Pedagogicznej uczestniczyli w ciekawej lekcji bibliotecznej. Zajęcia odbyły się   Bibliotece Publicznej w Dziebałtowie. Uczniowie obejrzeli ciekawą prezentację multimedialna        nt.,, Drogi książki od pomysłu autora do półki w księgarni”. Dzieci za piękną prezentację podziękowali p. Ewie i p. Zosi  własnoręcznie wykonanymi podczas zajęć zakładkami do książek. Zapewne zakładki przydadzą się w bibliotece.

Program edukacji czytelniczej przeznaczony do realizacji w klasach I – III             przy Szkole Podstawowej w Dziebałtowie.

pt,,Piękne czytanie od najmłodszych lat  – drogą do sukcesu”.

Autor: mgr Aleksandra Świercz

CELE PROGRAMU

Cel główny:

POPRAWA JAKOŚCI I PŁYNNOŚCI CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM RÓŻNYCH TEKSTÓW LITERACKICH.

Głównym celem programu czytelniczego jest poprawa jakości i płynności czytania ze zrozumieniem różnych, nowych tekstów literackich poprzez codzienne samodzielne, głośne czytanie dzieci w domu, w obecności rodzica lub opiekuna. Fakt ten rodzice będą poświadczać własnoręcznym podpisem w kalendarzu czytelniczym (załącznik nr1). Karta czytelnicza – kalendarz będzie również codziennie sprawdzany przez nauczyciela, a na koniec miesiąca uczeń otrzyma nagrodę w postaci dodatkowej oceny za czytanie. Program ten chce sprawić, by czytanie stało się priorytetem nie tylko w szkole,  ale także w domach rodzinnych dzieci.

Cele szczegółowe:

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie wyobraźni i uwrażliwianie na piękno literatury,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
 • podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci,
 • podniesienie poziomu płynności czytania nowych tekstów,
 • wzbogacanie słownictwa dzieci,
 • poprawa zrozumienia czytanego tekstu,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości,
 • wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • wdrożenie do poszanowania książek,
 • zapobieganie uzależnieniu od komputera i telewizji,
 • budowanie mocnych więzi między dzieckiem a dorosłym,
 • czynne włączenie rodziców i opiekunów w realizacją innowacji,

 

Innowacja pedagogiczne realizowane w przedszkolu przy SP w Dziebałtowie

Program edukacji czytelniczej przeznaczony do realizacji w przedszkolu
przy SP w Dziebałtowie w grupie dzieci 4-letnich
pt. „Świat bajkowych postaci inspiracją do głośnego czytania
dzieciom”.

 

Autorzy: mgr Magdalena Cybulska,  mgr Wioletta Chrabąszcz,  mgr Iwona Kasielska

Cele programu
Głównym celem programu czytelniczego jest umożliwienie dziecku zdobycia płynnej umiejętności mówienia i przygotowanie do czytania oraz upowszechnianie zaufania i wzajemnego szacunku w relacjach przedszkolnych a szczególnie nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic.
Cele szczegółowe:
1. Wzmacnianie bezpiecznego i przyjaznego klimatu przedszkola.
2. Przygotowanie do nauki czytania.
3. Rozwijanie mowy komunikacyjnej.
4. Pokonywanie trudności w mówieniu.
5. Rozbudzanie inwencji i samodzielności intelektualnej.
6. Rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości.
7. Rozwijanie koncentracji, lepszego skupiania uwagi.
8. Wzbogacenie słownictwa.

Niektóre nasze spotkania z roku szkolnego 2014/2015.

Niektóre spotkania z roku szkolnego 2015/2016

Niektóre spotkania 2016/2017