Teatr Stefana Żeromskiego – Świętokrzyskie Legendy w spektaklu „Cyrograf”

„Cyrograf” nazywany jest o spektaklem magicznym, tematyką ściśle związany jest z Górami Świętokrzyskimi. Uczniowie kl. III b, IV i V mieli okazję posłuchać o świętokrzyskich czarownicach czy historii o św. Emeryku, który pielgrzymował do klasztoru na Świętym Krzyżu. Spektakl przeniósł nas do czasów wierzeń i legend średniowiecznych poczuliśmy klimat i atmosferę tamtego okresu.

Źródło:http://www.teatr-zeromskiego.com.pl

Świątecznie…

Wielkanoc to czas radości. Dookoła robi się słonecznie i wiosennie oraz czuć nową energię wstępującą w ludzi. Warto zatem pomyśleć  o tchnięciu koloru i nowego ducha w nasze wnętrza. Wielkanocne ozdoby nadają się do tego idealnie, pamiętali o nich uczniowie klasy III a.

WITAMY WIOSNĘ

 

MARZANNO, MARZANNO TY ZIMOWA PANNO,

W WODĘ CIĘ RZUCAMY,

BO WIOSNĘ WITAMY !!!

21 marca, dzień powszechnie uważany za początek wiosny. Święto słowiańskie, podczas którego symbolicznie żegnało się zimę, paląc i potem topiąc słowiańską boginię – Marzannę, aby przywołać wiosnę. Kukłę wykonywano ze słomy, przystrajano różnymi tkaninami , kolorowymi wstążkami i koralami.

PRZEDSZKOLAKI WITAJĄ WIOSNĘ !!!

Którędy na Afrykę?

 

Ptaszek, który nigdy wcześniej nie wychylił dzioba poza rodzinne gniazdo, zostaje przez pomyłkę przewodnikiem stada i ma poprowadzić grupę skrzydlaków do ciepłych krajów. Problem w tym, że nieborak nie ma zielonego pojęcia, gdzie leży Afryka.

Uczniowie klas trzecich i klasy drugiej mieli okazję poznać przygody wędrującego stada. Film bardzo podobał się młodym kinomanom.

 

Na czym polega praca pedagoga szkolnego?

Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska, z jakiego wywodzą się uczniowie.

Pedagog mający w ręku duży wachlarz możliwości działań potrafi rozwiązać niejeden trudny problem. Mając dobre kontakty z instytucjami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi i terapeutycznymi oraz kuratorami sądowymi może pomagać w rozwiązywaniu nawet najbardziej skrywanych problemów rodzinnych uczniów w celu likwidowania przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Błędnym jest stwierdzenie, że pedagoga w szkole znają tylko łobuzy. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom tym, które należą do grupy tzw. „pewniaków” i tych, które są „szarymi myszkami”. Pomocny jest wszystkim nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez współpracy ze strony innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców.

Obecnie najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgodnie z rozporządzeniem do zadań pedagoga należy w szczególności:

  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
  5. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
  6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
  7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

mgr Magdalena Cybulska

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 11:00
WTOREK 11:50 – 12:50
ŚRODA
CZWARTEK 10:45 – 13:45
PIĄTEK 8:00 -12:30

TU OTRZYMASZ POMOC:

RZECZNIK PRAW DZIECKA

Marek Michalak
Czym się zajmuje?
Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców.
Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.
POTRZEBUJESZ POMOCY, INFORMACJI LUB CHCESZ ZGŁOSIĆ INTERWENCJĘ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZNIKIEM PRAW DZIECKA
800 12 12 12
Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie
.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH
ul. Krakowska 38, 26-200 Końskie,
województwo Świętokrzyskie
tel. 41 372 34 00

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie
tel. 41-372-79-20

PORADNIA ODWYKOWA – PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Medycyna i zdrowie / Uzależnienia, nałogi
ul. Gimnazjalna 41b
26-200 Końskie
Tel. 41 390 22 25

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W KOŃSKICH
ul. Łazienna 12
26-200 Końskie
tel: 41 39 00 206

TELEFONY ZAUFANIA:

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMIE

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

 

Uczniowie kl. IV – VI wzięli udział w warsztatach pt.Współczesne uzależnienia młodzieży, ich wpływ na zachowanie i sposoby radzenia sobie z nimi.

Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży mają na celu uświadomienie ryzyka oraz szkodliwości związanej ze stosowaniem środków psychoaktywnych. Głównym założeniem interaktywnych spotkań profilaktycznych jest wspieranie ucznia w procesie poszukiwania wzorców i wartości, określaniu swoich słabych i mocnych stron oraz wypracowaniu postaw asertywnych. Zajęcia kompleksowo łączą wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi, które stymulują prawidłowy rozwój oraz wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez uczniów.

PREZENTACJE:

używki

nie pal przy mnie proszę

palenie – zdrowotne skutki palenia-dla nauczycieli

bezpieczne ferie

prawa dziecka

 

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

Gazetka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. 750-lecia Jarocina

10 porad dla rodziców - internet

Kubusiowi Przyjaciele Natury

OWOCE , SOKI I WARZYWA KTO JE I PIJE TEN ZDROWIE WYGRYWA!

 


Na zajęciach z cyklu Kubusiowi Przyjaciele Natury dzieci utrwaliły sobie podstawowe wiadomości o warzywach i owocach (rodzaje, występowanie).Wraz z Kubusiem ,który przypomina, że codziennie powinniśmy jeść pięć porcji warzyw i owoców kształtują właściwe postawy żywieniowe. Maluchy dowiedziały się w jakiej postaci na naszych stołach mogą pojawić się warzywa i owoce, poznały witaminowe ABC. Wiedzą, że witaminy są bardzo ważne dla naszego zdrowia i w jakich owocach występują. Po zajęciach nastąpiła degustacja owoców i soku.

 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

 

Co i dlaczego dymi?

9.03.przedszkolaki w ramach realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” wybrały się na spacer po najbliższej okolicy, aby zaobserwować jak najwięcej dymów oraz to, skąd one się wydobywają. Dzieci miały się przyjrzeć jak te dymy wyglądają: jaki mają kolor, czy są gęste czy rzadkie. Dzieci dowiedziały się ,że niektóre z tych dymów są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Następnego dnia obejrzały prezentację Co dymi? Jak dymi? Dlaczego dymi? Na koniec dzieci wykonały prace w grupach przedstawiające różne źródła dym.

 

.

Kobieco i z humorem…

Z okazji miłego dnia jakim jest 8 marca samorząd uczniowski wraz z biblioteką szkolną przygotował spotkanie damsko-męskie klasy IV, V i VI. Zebrani uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą zmieniającej się mody kobiecej od starożytnej Grecji, przez średniowiecze, wiek XIX i przełomowe czasy XX lecia międzywojennego. Rozpoznawali na zdjęciach znane Polki oraz odczytali kilka anegdot. Po części teoretycznej chłopcy musieli praktycznie sprawdzić się w kobiecych konkurencjach. Uczeń klasy VI sznurował gorset, piątoklasista wykonał makijaż, a chłopcy z klasy IV zdobili sztuczne paznokcie. Ręce im drżały, bo jak to chłopcy, woleliby pograć w piłkę, a dziewczęta niech się stroją przed lustrem. Za parę lat na pewno chłopcy docenią trud młodych kobiet wkładany w nieskazitelny wygląd.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje gminne

W dniu 5 marca 2015 r. odbyły się eliminacje gminne XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Celem niniejszego konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką ochrony przeciwpożarowej i zasadami bezpieczeństwa pożarowego. W eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych – 17 osób i gimnazjów – 9 osób. W tym roku byliśmy o włos od wygranej, najlepszy wynik III miejsce zdobył Kacper Słowik z kl.V.
SERDECZNIE GRATULUJEMY ABSOLWENTOM NASZEJ SZKOŁY
GRZEGORZOWI SIPICE, KTÓRY ZDOBYŁ – I MIEJSCE  I PRZESZEDŁ DO ETAPU POWIATOWEGO ORAZ  MARCINOWI KULECIE ZDOBYCIA – III MIEJSCA.