Nowe miejsce do zabaw i ćwiczeń.

Nowe atrakcje dla najmłodszych.

W naszej szkole 17 lutego 2014 roku została oddana do użytku wyremontowana salka rekreacyjna.  Wyposażona jest w pomoce dydaktyczne   uzyskane  dzięki  dofinansowaniu w rządowym   programie „ Radosna szkoła”. W szczególności będą z niej korzystać uczniowie przedszkola i klas młodszych. Wesołą atmosferę zajęć ruchowych zapewni ciepła kolorystyka i możliwość aranżacji własnych konstrukcji.  Życzymy miłej zabawy.

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEBAŁTOWIE

Podstawa prawna:

–      Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

–      Statut Szkoły

Termin pobierania i składania  zgłoszeń i wniosków : 17.02.2014  do  28.03.2014 r.

Formularze rekrutacyjne  tj. zgłoszenie (dla dzieci z obwodu szkoły) lub wniosek (dla dzieci spoza obwodu) do pobrania na stronie internetowej szkoły  www.spdziebaltow.pl, lub w sekretariacie.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji przedszkola-1

Rekrutacja szkoła

wniosek zgłoszenia dziecka klasa I obwód

wniosek zgłoszenia dziecka klasa I poza obwód

wniosek zgłoszenia dziecka na rok 2014 punkt przedszkolny

wniosek zgłoszenia dziecka na rok 2014 zerówka